COMARCA

Les Garrigues, on més ha baixat el preu del lloguer

A totes les comarques de Catalunya, la mitjana mensual s’ha incrementat, excepte a les Garrigues, el Solsonès i la Val d’Aran. Aquí, el 2016 se situava als 289 euros

Llogar un habitatge l'any 2016 a les Garrigues va tenir un cost mitjà de 289 euros mensuals, que representen una baixada del 6,4% respecte a l'any anterior. Així ho indica l'informe sobre el mercat de lloguer a Catalunya presentat aquest mes de març pel Govern de la Generalitat. 

Augment generalitzat
Les Garrigues és una de les tres úniques comarques del país, juntament amb el Solsonès i la Val d'Aran, on la variació de 2015 a 2016 ha estat negativa; d'aquestes tres, a més, és la que més ha baixat, ja que les altres ho han fet un 3,2 i un 0,3, respectivament. A tota la resta de Catalunya, els preus han pujat, una tendència general que ja es va donar l'any anterior, tot i que a la demarcació de Lleida l'increment és d'un lleuger 1,7%, més baix que a les de Barcelona, Tarragona i Girona.

A la demarcació de Lleida l'increment és d'un lleuger 1,7%, més baix que a les de Barcelona, Tarragona i Girona

Aquesta vegada, on més s'ha notat la pujada ha estat al Pallars Jussà (13,9%), la Cerdanya (9,5%) i el Barcelonès (8,7%), mentre que la mitjana se situa en un increment del 6,8%.
Segons la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, "es tracta d'un augment important, sobretot si es compara amb l'increment de l'IPC, però lluny d'algunes xifres que s'han sentit darrerament, sobretot portals d'Internet que en són part interessada i que es basen en ofertes de preus i no en contractes reals". 

De les més barates
A més de ser la comarca on més ha baixat el preu del lloguer, les Garrigues se situen entre aquelles on aquest és més barat. Comparteix la xifra dels 289 euros mensuals amb el Pallars Jussà i el Montsià, i només és més econòmic al Solsonès (275) i la Terra Alta (262). A l'altre extrem trobem el Barcelonès (751), el Baix Llobregat (650), el Garraf (647) i el Maresme (596).  

La comarca se situa també entre les que tenen el preu de lloguer més barat. Només ho és més al Solsonès i la Terra Alta

Poc lloguer

Amb tot, a les Garrigues es van fer  l'any 2016 142 contractes de lloguer, quasi els mateixos que el 2015. De fet, és una modalitat poc comuna encara a la comarca, on la compra és cinc vegades més freqüent. L'any 2011, últimes dades disponibles a l'Institut d'Estadística de Catalunya, hi havia 831 habitatges llogats a les Garrigues, un 10% del total, mentre que més de 4.200 eren de compra, ja fos pagada o amb quotes pendents.