COMARCA

Creix la quantitat d’impropis als contenidors de reciclatge

Entre 2015 i 2016, quan es va canviar el sistema de contenidors, la diferència entre recollida selectiva bruta i neta va augmentar més que en períodes anteriors.

(foto: arxiu)

Les dades sobre recollida selectiva que l'Agència de Residus de Catalunya ha presentat aquesta setmana a Lleida revelen que, entre el 2015 i el 2016, a les Garrigues va créixer notablement el percentatge de deixalles dipositades al contenidor de reciclatge que no tocava. Concretament, la diferència entre recollida selectiva bruta i recollida selectiva neta, els anomenats impropis, va ser el 2016 de cinc punts, un marge que en els quatre anys anteriors s'havia mantingut sempre estable en els dos punts. La xifra fa referència al que es troba dins dels contenidors de paper, vidre, envasos i orgànica, no al de rebuig, on no es comptabilitza la quantitat de residus que haurien d'anar als anteriors i, per tant, a processos de reciclatge.

Any R.S.bruta

R.S.Neta

kg/hab/dia
2016 28% 23% 1,06
2015 23% 21% 1,00
2014 22% 20% 1,01
2013 22% 20% 0,98
2012 21% 19% 0,99

Aquest creixement coincideix en el temps amb la posada en marxa, des de finals del 2015 (a les Borges, a l'estiu) del nou sistema de contenidors a la comarca, que es van substituir per uns de nous i es van redistribuir en illes, cosa que va generar queixes en alguns municipis. L'objectiu, segons el Consell Comarcal, era incrementar el reciclatge, ja que posar tots els contenidors junts facilitaria dipositar fraccions diferents en un mateix viatge. Les dades de 2016 indiquen que la recollida selectiva neta va augmentar, però només dos punts respecte l'any anterior, del 21% al 23% (abans del canvi de sistema, l'índex de reciclatge augmentava un punt anualment), lluny del 30% de la mitjana catalana. Per contra, les Garrigues és la segona comarca de Catalunya que genera menys brossa, 1,06 kg per persona al dia.