COMARCA

Més de mil alumnes s’han de desplaçar per anar a classe

El curs passat, un 39,3% dels matriculats a estudis no universitaris els van haver de cursar fora del poble on viuen. Les 10 escoles tancades contribueixen a aquest alt percentatge.

(foto: X.M.)

Cada dia, 1.179 alumnes garriguencs s'han de desplaçar per poder anar a classe. Això es desprèn de les dades que ha fet públiques l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) referents al curs 2016-2017, que situen les Garrigues entre les comarques del país amb una mobilitat obligada per raó d'estudis més elevada. Els 1.119 alumnes que han de ser acompanyats amb algun tipus de transport estan matriculats en estudis no universitaris, és a dir, comprenen des dels 3 anys fins a cicles formatius de grau superior, amb tot el ventall intermedi (Primària, ESO, Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà). Això representa un 39,3% del total d'alumnes de la comarca, que són 3.000 exactes, incloent-hi les Garrigues històriques.

Dos nuclis principals

L'oferta educativa a la comarca té a les Borges i a la Granadella els dos llocs on el ventall té més abast. Són els dos únics municipis on es pot cursar Secundària i això fa que, automàticament, tots els nens i nenes d'entre 12 i 16 anys de tota la resta de pobles hagin d'acudir cada dia a les Borges o a la Granadella. En alguns casos, sobretot a les Garrigues històriques, els alumnes es desplacen als instituts de Lleida. Si ho acotem al Batxillerat, aquests dos cursos per a alumnes de 16 a 18 anys només s'ofereixen a la capital comarcal, ja sigui a l'INS Josep Vallverdú, ja sigui a l'Escola de Capacitació Agrària, amb una oferta que es limita a Administratiu, Electricitat, Olis i Vins, Viniticultura -l'únic de grau superior- o Producció Agropecuària. A la pràctica, això fa que en aquestes edats sigui molt habitual el desplaçament a Lleida o a Mollerussa. A l'altre extrem de les franges d'edat també es nota l'efecte del tancament de 10 escoles a la comarca. En aquests pobles, òbviament, és la totalitat dels infants i adolescents que s'ha de moure.