COMARCA

La població garriguenca resident a l’estranger cada vegada és més nombrosa

Són les persones que tenen nacionalitat espanyola i de qui l'última residència que els consta a l'Estat espanyol és algun dels 33 pobles de la comarca. Països històrics d’emigració, com els sudamericans, van a la baixa i n’afloren d’europeus.

El nombre de garriguencs que resideixen a l'estranger continua creixent any rere any i ja suma un total de 651. Cal dir, però, que no són les xifres d'emigració, sinó que són les persones que tenen nacionalitat espanyola i de qui l'última residència que els consta a l'Estat espanyol és en algun dels 33 pobles de la comarca. Es pot tractar, per tant, de persones que fins i tot no hi han nascut ni viscut, sinó que ho van fer els seus pares o padrins. Això explica, per exemple, que entre els països on consten més garriguencs hi ha l'Argentina, Mèxic o el Brasil, països on va fer cap molta emigració de l'exili republicà.

No obstant això, la presència en aquests països sud-americans ha anat disminuint en els últims anys i, en canvi, augmenta la dels Estats Units, Alemanya, el Regne Unit o França, que continua sent el país on més població garriguenca d'aquest tipus hi ha, un centenar, cosa que indicaria un perfil nou de resident, probablement més jove i vinculat a la cerca d'oportunitats laborals. Destaca, en segona posició, Andorra, amb més de mig centenar de garriguencs.