ECONOMIA

Inici del cinquè tram del Canal Segarra-Garrigues, que travessa la comarca des d'Arbeca fins a l'Albagés

Aigües de la Conca de l'Ebre ha iniciat recentment l'execució dels treballs de construcció del Tram 5 del Canal Segarra-Garrigues, que afecta els pobles de la comarca de les Garrigues. El passat 16 de novembre, es van iniciar els primers treballs d'aclarida i esbrossi de terrenys a la boca sud del túnel de Bessosns, al terme municipal de Cervià de les Garrigues, així com els moviments de terra preliminars. Està previst que passades les festes nadalenques, s'iniciïn així mateix els treballs a la boca nord del túnel, situada al terme municipal de les Borges Blanques, i que progressivament es vagi ampliant la zona d'obres a tot el tram durant el pròxim any de forma generalitzada.

D'aquesta forma la societat estatal AcuaEbro, depenent del Ministeri de Medi ambient i Mitjà Rural i Marí, ha donat resposta a la promesa efectuada pel secretari d'Estat, Josep Puxeu, que en la seva última visita a les obres de la presa de l’Albagés, va manifestar que abans que finalitzés l'any estarien en marxa totes les obres associades al canal principal.

Projecte
El Tram V té una longitud de 22,2 quilòmetres, del punt quilomètric 62+530 al 84+757, desembocant a la presa de l´Albagès. L'obra discorre pels termes municipals de Maldà, Arbeca, Els Omellons, La Floresta, Les Borges Blanques i Cervià de les Garrigues.

Aquesta part del Canal tindrà una capacitat de transport de 15 m³/s, que permetrà omplir l'embassament de l´Albagès en les èpoques que amb l'embassament de Rialb en nivells alts es produeixin excedents de cabals.

Entre les obres singulars destaquen les dues preses de reg d'aquest tram en els punts quilomètrics 67+060 i 76+420 amb la finalitat d'abastir als sectors 8 i 9 amb uns cabals de 3,7 i 3,0 m3/s, respectivament.

A més, s'han projectat tres aqüeductes (del Rocallamp de 171m; dels Omellons de 491m i de l'autopista AP-2 de 81m); dos sifons (l´Esperiguera de 806m i l´Aiguamoll de 1.313m) i dos túnels a La Serrania de 378m i Els Bessons de 4.921m, així com un encreuament subterrani sota la línia de ferrocarril d'alta velocitat.

Les Obres van ser adjudicades a la UTE formada per les empreses Acciona, S. A., Construccions Rubau, S. A. i ACSA, per un import de 67.070.463,45 € i un termini d'execució dels treballs de 34 mesos, pel que s'estima pugui estar acabada al setembre de 2013, poc abans de la finalització dels treballs de la presa de l’Albagés, previstos per a desembre del mateix any.

Resta d'actuacions
En total, el Canal té un recorregut total de 84,7 quilòmetres, entre la presa de Rialb al riu Segre i la presa de l’ Albagés al riu Set i constituïx la columna vertebral de les obres que componen el sistema Segarra-Garrigues. La finalitat d'aquest sistema és la transformació en regadiu d'unes 70.000 hectàrees a Lleida amb diferents dotacions de reg, en funció dels recents requeriments ambientals.

Actualment es trobes operatius l'obra d'impulsió i connexió del Canal amb la presa de Rialb i els Trams I, II-A i II-B del Canal.
Per la seva banda, es troben en diferent grau d'avanç la resta dels trams: El tram III es troba executat al 75% estant prevista una posada en servei parcial en fase de proves per a la primavera de 2011. El Tram IV, té un grau d'execució que supera el 40% i la Presa de l’Albagés, està en les seves fases inicials, centrant-se els treballs d'obra en la reposició de la carretera de l’Albagés a Cervià de les Garrigues.