ECONOMIA

La segona comarca amb menys salaris de Catalunya

Del total de rendes de les famílies de les Garrigues, només un 47,5% provenen de la remuneració del treball assalariat, el percentatge més baix de tot Catalunya.

(foto: arxiu)

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha donat a conèixer les últimes dades territorialitzades de la renda familiar disponible, que són les del 2015, i en un dels apartats destaquen les Garrigues entre la resta: el del percentatge que representen els ingressos procedents dels salaris respecte al total de la renda de les famílies. Amb un 47,5%, la comarca és la segona amb un índex més baix de Catalunya, només superada per la Terra Alta, on és del 41,1%. Aquestes dues, juntament amb el Priorat i el Pallars Jussà, són les quatre comarques en què l'aportació dels assalariats a la renda familiar no arriba al 50%.

Menys prestacions
De mitjana, els ingressos procedents de la remuneració d'assalariats representen a Catalunya el 61,4%, catorze punts per sobre que les Garrigues, on es nota una major presència de rendes agràries i/o d'autònoms i de prestacions, en bona part per l'envelliment de la població.
Amb tot, les dades de l'Idescat indiquen que totes les comarques catalanes van augmentar aquell any la proporció d'ingressos procedents dels salaris i van disminuir els procedents de les prestacions socials.

Per municipis, l'Idescat només avalua aquells que són majors de 5.000 habitants o que són capitals de comarca, de manera que de les Garrigues només apareix les Borges Blanques. En aquest cas, la renda familiar disponible bruta, és a dir, els ingressos de què es disposen per destinar-los al consum o a l'estalvi, era el 2015 de 14.600 euros. Els municipis amb el nivell de renda més elevat per habitant eren Sant Just Desvern i Matadepera, amb 25.700 i 25.400, respectivament. Per contra, els que menys rondaven els 11.000 euros, com Ulldecona, la Sénia, Lloret de Mar o Roses.