COMARCA

719 euros la pensió. La comarca es manté com la segona amb les pensions més baixes

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, que acaba de publicar les dades del 2017, un dels factors que expliquen les diferències entre territoris és el pes que a cada un hi tenen les pensions de treballadors autònoms. A les Garrigues és del 51%,

El gruix de pensions contributives és per jubilació i/o viduïtat. FOTO: Xavi Minguella

719 euros al mes. Aquesta és la quantitat que perceben, de mitjana, els pensionistes de les Garrigues i que situa la comarca com la segona amb les pensions contributives més baixes de Catalunya, només després de la Terra Alta (686 euros) i de costat amb el Pallars Sobirà (719 euros) i el Priorat (720 euros), unes xifres que estan un 25% per davall de la mitjana catalana, que és de 972 euros. Així ho revelen les dades publicades aquest mes de juliol per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), referents a l'any 2017.

Pes dels autònoms

Segons l'Idescat, un dels factors que expliquen les diferències entre territoris és el pes que a cada un hi tenen les pensions provinents del Règim especial de treballadors autònoms (RETA), ja que sovint són més baixes que les del Règim general. Així, veiem com a les Garrigues, un 51,5% de les pensions corresponen al règim d'autònoms, un pes que només superen les comarques de la Terra Alta (61,7%) i el Pallars Sobirà (53,8%). La situació contrasta amb les dades generals de Catalunya, on només el 18,6% de les pensions provenen del Règim d'autònoms. A nivell català, la pensió mitjana del Règim general és de 1.041 euros i la del RETA és de 667.

Jubilació i viduïtat

Les pensions contributives es classifiquen en tres grans àmbits: jubilació, incapacitat permanent i supervivència (viduïtat, orfenesa o favor de familiars). D'aquests, la jubilació i la viduïtat són les més habituals, i a les Garrigues sí que es repeteix, en aquest cas, el patró general de Catalunya, amb un 65% de pensions per jubilació i un 24% per viduïtat. Ara bé, la diferència d'import entre una i l'altra és gran a tot arreu i, a les Garrigues, això es tradueix en 800 euros mensuals de mitjana per jubilació i 515 per viduïtat. De nou, són xifres que se situen a la cua de les comarques catalanes, lluny de la mitjana, que és de 1.100 i 663, respectivament. Val a dir que les pensions de viduïtat no són incompatibles amb les de jubilació i es calculen en funció de la cotització del cònjuge traspassat.

La dona, la més malparada

La immensa majoria de les persones que a les Garrigues cobren una pensió de viduïtat són dones (1.217 al costat de 133 homes), i en molts casos és la seua font d'ingressos més elevada.
Les cotitzacions de les dones han estat, històricament, més baixes a comarques rurals com la nostra, on han tingut trajectòries professionals sovint no declarades i compaginades amb la cura de la llar i de la família, tasques no reconegudes a nivell laboral, sense remuneració, a diferència de la que molts pagesos jubilats continuen fent al camp.
Així, una dona jubilada a les Garrigues cobra 627 euros de mitjana, per sota del salari mínim interprofessional, mentre que un home jubilat en cobra 906. I en aquest terreny sí que hi ha més homes que cobren jubilació que no pas dones (2.210 per 1.373). Tot plegat aboca la dona a una dependència econòmica de la parella.

Millor que fa uns anys

Tot i els baixos imports que es perceben, les dades marquen una tendència a l'alça en els últims anys. El 2011, per exemple, la mitjana garriguenca estava als 623 euros, quasi 100 menys que el 2017. Des d'aleshores, cada any ha anat augmentant lleugerament, en paral·lel a la mateixa tendència general a Catalunya.
Per contra, mentre el nombre total de pensionistes a Catalunya ha crescut cada any, a les Garrigues es va estroncar l'any 2013 i, des de llavors, ha disminuït fins als 5.525 del 2017, quasi 150 menys. Mentre que a la gran majoria de comarques el nombre de pensions va en augment, a les Garrigues és on baixa més, un 1,5% de diferència respecte a l'any anterior. D'aquestes, les de viduïtat són les que han decaigut més. Amb tot, la comarca és la quarta amb un major nombre de pensions contributives per cada deu habitants.