COMARCA
- La Granadella

La Granadella gestiona l'esterilització de colònies de gats per evitar-ne una superpoblació

Seguint el protocol CES (captura, esterilització i marcatge) del Departament de Territori i Sostenibilitat, l’objectiu és controlar el nombre de gats mitjançant la col·laboració entre els veïns, l’administració i les protectores d’animals.

Imatge de la plaça de la Granadella. Foto:Arxiu

L'ajuntament de la Granadella està duent a terme en les darreres setmanes la segona fase del pla municipal per tal de controlar les colònies de gats "de carrer", sense amo, que hi ha al poble. El consistori està conformant una llista amb el nombre d’animals que seran esterilitzats durant les pròximes setmanes. El procediment que s'aplica a la Granadella correspon al protocol CES, promogut pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, que recomana la captura dels gats mitjançant gàbies trampa, l'esterilització de l'animal i el posterior marcatge en forma de V a l'orella.

Passos previs a l'esterilització
Segons Carles Gibert, l'alcalde de la Granadella, el procés d'esterilització és un pas més en el procés de control de colònies de gats al municipi. "Un cop vam detectar les contingències que causaven els gats "de carrer", tals com problemes de salubritat, de reproducció incontrolada i alguna destrossa al mobiliari urbà, vam decidir posar fil a l'agulla. Primer ens vam posar en contacte amb diverses protectores d'animals de Lleida que ens van aconsellar fer una mediació amb els veïns que alimenten aquests gats per tal d'acordar unes condicions acceptables, és a dir, fer un seguiment de l'animal i corresponsabilitzar-se d'aquest, alimentant-lo només amb aigua i pinso. Un cop consolidada aquesta relació amb els veïns ara passarem a la fase d'esterilització". Segons Gibert, actualment hi ha una colònia d'una seixantena de gats al municipi. També es poden acollir al pla propietaris de gats que vulguin esterilitzar el seu animal de companyia.

Així, a partir d'ara la brigada municipal es farà càrrec del trasllat dels animals fins al centre veterinari Riu Ebre, on seran esterilitzats i marcats. Aquest procés s'anirà duent a terme periòdicament. El preu de la castració és de seixanta euros en el cas de les femelles i quaranta euros en mascles, la majoria de l'import és assumida pel Departament de Territori i Sostenibilitat que té disponible una línia d'ajudes per aquests casos.

Contingència fècilment controlable
El cap dels Agents Rurals de les Garrigues, Josep M. Baiget, assegura que el fet que hi hagi gats "de carrer" és una realitat que s'ha viscut sempre a la comarca, no hi ha hagut en els darrers anys una proliferació ni s'ha detectat alarma social però darrerament el conjunt de la ciutadania s'ha sensibilitzat més sobre el procés que han de seguir aquests animals. "La competència relativa als animals de companyia correspon als ajuntaments, els protocols hi són i amb la voluntat de totes les parts: veïns, propietaris, protectores i administració, aquesta és una contingència fàcilment controlable".