AGRICULTURA

Prohibit collir olives durant la nit

La mesura, pensada principalment per a la recol·lecció en super intensiu, s’adopta per protegir les aus silvestres que utilitzen les oliveres de cau durant la nit. La mateixa mesura ja ha estat adoptada recentment a Andalusia o Extremadura.

La cooperativa de la Granadella ha estat pionera en la recol·lecció nocturna a les Garrigues. FOTO:Coop. Granadella

Ja és efectiva la prohibició de la recol·lecció nocturna d'olives en territori català. La mesura s'estableix per protegir les aus silvestres que utilitzen les oliveres com a refugi durant la nit.

Segons la resolució TES/3487/2019, d'11 de desembre, publicada avui al DOGC, el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha adoptat la prohibició de collir olives durant la nit com una "acció preventiva per tal d'evitar una possible vulneració de la normativa ambiental en matèria de conservació de la biodiversitat" al detectar que la recol·lecció nocturna mitjançant màquines veremadores de les plantades d'intensiu i super-intensiu, que han crescut paulatinament els darrers anys a Catalunya, han provocat la mort d'aquestes aus.

Segons la resolució "El departament ha constatat que aquesta pràctica de recol·lectar amb màquina i de nit en oliverar en bardissa o super intensiu és nociva per a l'avifauna i causa la mort a una gran quantitat d'ocells" i es basa en dues directives per tal d'aplicar la mesura: per una banda, l'article 2 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, que estableix "la utilització ordenada dels recursos per garantir l'aprofitament sostenible del patrimoni natural, en particular, de les espècies i dels ecosistemes, la seva conservació, restauració i millora i evitar la pèrdua neta de biodiversitat" i per l'altra, la Directiva 2009/147/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres, que determina "la necessitat de què els estats membres prenguin mesures necessàries per establir un règim general de protecció de totes les espècies d'aus, i preveu la prohibició d'aquelles activitats intencionades que puguin afectar-les negativament". 

L’exemple d’Andalusia, Extremadura i Castella la Manxa

El passat 2 d'octubre, la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Desenvolupament Sostenible de la Junta d'Andalusia prohibia collir durant la nit en tota la comunitat autònoma des del 16 d'octubre fins a l'1 de maig de l'any vinent.

La mesura venia motivada després que el grup ecologista 'Ecologistes en Acció' denunciés l'any 2018 l'alt nombre d'aus mortes que hi havia hagut a la zona més meridional d'Espanya a causa de la recol·lecció nocturna. En la mateixa línia, a Castella la Manxa es va adoptar la mesura l'11 d'octubre i la Junta d'Extremadura també confirmava la prohibició el 12 de novembre.

Tant la Junta extremenya com l'andalusa, en coordinació amb el Ministeri d'Agricultura espanyol, ja han engegat un seguit d'estudis per saber l'abast real de l'afectació de la recol·lecció nocturna en les aus silvestres, segons explica Olimerca.