REGS
- Redacció / Juneda , Les Borges Blanques

Bodegas Torres vol transformar a regadiu la vinya que té a l’espai natural dels Bessons

Els terrenys en qüestió es troben dins l'espai natural els Bessons, pel qual diverses entitats reivindiquen protecció i posada en valor.

Un dels tubs desplegats per al sistema de reg. FOTO:SG

Bodegas Torres, propietària de més de 870 hectàrees a la partida de l'Aranyó, entre Juneda i les Borges, està desplegant els tubs de reg amb què vol acabar de cobrir 30 hectàrees que no en tenien. La intenció de l'empresa és soterrar la xarxa i posar reg gota a gota amb un màxim de 1.500 m3/ha/any, provinent del canal Segarra-Garrigues. Els terrenys en qüestió es troben dins l'espai natural els Bessons, pel qual diverses entitats reivindiquen protecció i posada en valor.

Membres del Centre Excursionista Borges-Garrigues, de fet, van alertar fa uns dies de la presència dels tubs. L'actuació està sotmesa al compliment d'una declaració d'impacte ambiental que estableix que els moviments de terres s'han de fer de juliol a desembre, que s'han de preservar els marges de vegetació de les vores dels camins, s'han de restituir els murs de pedra seca que es puguin seccionar i que s'exclou del reg els bancals de conreu herbaci de Nostre Senyor, racó Llarg i racó de la Caseta. Un cop fetes les obres, l'empresa està obligada a mantenir tots els marges, erms i vegetació natural existent.