ECONOMIA
- Redacció / La Granadella

La Granadella avança el pagament dels ajuts als autònoms

Aquest any, l'ajuda municipal ha beneficiat a 12 autònoms i representa un import total d'11.124,37 €

El consistori granadellenc ha pres aquesta mesura davant la situació de bloqueig actual. FOTO:Arxiu

Amb motiu de l'aprovació de l'alerta sanitària i les conseqüències econòmiques que es preveu que comportarà per al conjunt de la població, l'Ajuntament de la Granadella ha acordat avançar el pagament dels ajuts municipals a autònoms.

Aquests ajuts corresponen al 100% de la quota d'autònoms del primer any, el 75% el segon, el 50% el tercer, i el 25% de la quota del quart any, per als autònoms. Poden optar a l'ajut les persones físiques empadronades i residents al municipi de la Granadella. Durant tot el període subvencionat serà requisit necessari la residència efectiva al municipi.

Aquestes subvencions han beneficiat aquest any a 12 autònoms del municipi i l'import pagat aquesta setmana ha estat d'11.124,37 €. Des de l'inici de la línia d'ajuts aquesta ha beneficiat a 17 persones.

Aquest ajut s'emmarca dins el Pla "Viu i treballa" a la Granadella. Té per finalitat la creació d'activitat econòmica i ocupació al municipi i la seva àrea geogràfica mitjançant el foment de l'emprenedoria, així com fixar la població al territori de la zona de les Garrigues Altes per tal de revertir-ne el despoblament.