COMARCA
- Granyena de les Garrigues

Governació oficialitza l'escut heràldic de Granyena de les Garrigues

El Departament de Governació i Relacions Institucionals ha oficialitzat l’escut heràldic del municipi de Granyena de les Garrigues. El director general d’Administració Local, Joan Cañada, ha signat la resolució, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 9 de febrer, presa amb els informes favorables de la Direcció General d’Administració Local i de I’Institut d’Estudis Catalans. L’escut consisteix en un fons d’or (groc) amb un magraner de sinople (verd) fruitat de gules (vermell), senyal tradicional emprat al segell de l’Ajuntament.

L'escut i la bandera són, en la cultura catalana i des de fa molts segles, els símbols representatius per excel·lència de tota comunitat. La finalitat dels símbols propis és la de donar cohesió, ressaltant els elements que són compartits com a mecanisme d’autoafirmació, tant d’una perspectiva històrica com de futur. També és funció dels mateixos símbols mantenir viva la memòria col·lectiva, per tal d’inculcar en la ciutadania la consciència de la seva continuïtat com a poble al llarg del temps.