ECONOMIA, URBANISME
- ACN / Maials

Pas endavant per a l'ampliació de l'empresa Trencadora d'Ametlles Martí a Maials

Urbanisme ha aprovat definitivament la modificació del planejament, però en suspèn l’entrada en vigor fins que s’incorpori al text una sèrie de prescripcions tècniques. 

Plànol amb la zona afectada pel pla especial urbanístic que permetrà l'ampliació de l'empresa Trencadora d’Ametlles Martí a Maials. FOTO: Territori i Sostenibilitat Lleida

La Comissió territorial d'Urbanisme de Lleida ha aprovat aquest dilluns una modificació del planejament del sector industrial SUD 2, a Maials (Segrià), que permetrà l'ampliació de l'empresa Trencadora d'Ametlles Martí i el desenvolupament per fases d'aquest sòl urbanitzable industrial. L'empresa, propietària d'un 24% del sòl, promou la modificació del pla parcial urbanístic, per tal de facilitar el seu desenvolupament per fases i possibilitar l'ampliació de les activitats econòmiques existents. En aquest sentit, Urbanisme ha aprovat definitivament la modificació del planejament, però suspèn la seva entrada en vigor fins que es presenti un text refós que incorpori una sèrie de prescripcions tècniques.

El sector es troba al nord del nucli urbà de Maials, separat d'aquest per la carretera C-45. Limita amb terrenys agrícoles al nord i oest; amb la carretera C-45 al sud, i a l'est amb un sector industrial ja desenvolupat. Té una superfície de 92.764,61 m², majoritàriament de propietat privada. Dins del sector SUD 2 es troben la Trencadora d'Ametlles Martí, SL, amb uns 2.187 m² de superfície construïda, i la Cooperativa del Camp Foment Maialenc, SCCL, amb uns 1.407 m² construïts.

Així, s'incrementa el sostre edificable fins a assolir el màxim brut permès pel planejament general de Maials, optimitzant el consum de sòl i garantint la viabilitat econòmica del desenvolupament d'aquest sector. Amb aquest mateix objectiu, també es flexibilitza l'ordenació del sector, per incrementar les possibilitats d'implantació i funcionament de les activitats econòmiques.

Pel que fa al sistema viari, s'elimina part d'un vial paral·lel a la carretera, d'uns 300 metres de llargada, que va des de l'antic camí de Maials fins a la rotonda de la carretera C-45, a l'est del sector. Aquest sòl passarà a qualificar-se de sistema de parcs i jardins públics, conformant una franja d'uns 16 metres d'amplada de separació entre les activitats i la carretera. En conjunt es redueixen 2.829 m² de sistema viari. També es preserva una bassa d'aigua històrica situada a l'espai lliure central del sector. En conjunt, s'incrementa en 1.962 m² la superfície d'espais lliures i zones verdes.

Pel que fa als accessos, es mantenen els previstos, a través de les rotondes est i oest. En el punt central, es preveu adequar l'accés a través del vial central (antic camí de Maials). Finalment, el desenvolupament del sector es preveu en tres etapes, amb uns terminis més flexibles que els actuals.