ECONOMIA
- Redacció

Una de les comarques amb menys dones a la Seguretat Social

Les últimes dades d'afiliació revelen que, a les Garrigues, només un 42% dels donats d'alta són dones. Elles també tenen un major percentatge de contractes parcials i temporals que no pas ells.

(foto: ACN)

De les 7.747 persones de la comarca administrativa de les Garrigues que al finalitzar el 2021 estaven afiliades a la Seguretat Social, només 3.300 són dones, això és un 42,6%, un dels percentatges més baixos de Catalunya, només superat, lleugerament, a les comarques de la Segarra, la Noguera i el Priorat. A l'altre extrem, les comarques on la diferència de sexes és menor són el Barcelonès (51%/49%), l'Aran (51,9%/48,1%) i el Baix Llobregat (52,4%/47,6%), zones molt urbanitzades o de marcat caràcter turístic.

L'èxode femení no ho varia
Els percentatges de les Garrigues podrien atribuir-se a una menor presència de la dona en edat laboral a la comarca, ja que també és la que registra un èxode rural femení més acusat [v. SomGarrigues, 497], però, si ens fixem en el grau d'afiliació per sexes, les diferències també són evidents: del total de dones garriguenques d'entre 20 i 64 anys, el 66% estan registrades a la Seguretat Social, mentre que dels homes ho estan el 75%. Amb tot, les dades actuals són les més equilibrades dels últims anys. El 2012, per exemple, la relació entre homes i dones era del 41,1 pel 58,6%.

Aquesta tendència lenta però creixent a l'equilibri va en paral·lel a un creixement de l'ocupació al sector serveis, en detriment de l'agricultura. Durant l'últim any, per exemple, el personal assegurat a serveis a les Garrigues ha crescut un 3,2% i el de l'agricultura ha baixat un 3,3%.

Més temporalitat i més parcialitat
Un dels àmbits en què també es manifesta una desigualtat home-dona és en el grau de temporalitat i parcialitat dels contractes. Si la mitjana comarcal de parcialitat és del 23%, en els homes és un 11,7 i en les dones un 35,3. Per grau de temporalitat, la mitjana comarcal és del 29,7%, però entre els homes és del 25,6 i entre les dones és del 34,4, una relació superior a la mitjana catalana.