- Redacció

Nou de cada deu matrimonis que es fan a la comarca ja són civils

A les Borges Blanques, el 2019 i el 2020 no hi va haver cap matrimoni catòlic, cosa que no havia passat mai.

Nou de cada deu matrimonis que es fan a la comarca administrativa de les Garrigues són civils. Així ho corroboren les dades que l'Institut d'Estadística de Catalunya acaba de publicar referents a l'any 2021, que consoliden una tendència iniciada fa una quinzena d'anys i que es produeix a les Garrigues igual que al conjunt del país.

Fins a l'any 2004, la celebració majoritària dels casaments a la comarca era la catòlica, però a partir d'aquell any s'inverteix la relació i els civils passen a ser els més comuns, fins a assolir màxims del 90% o més durant el 2019, el 2020 i el 2021. Després de l'anul·lació de moltes celebracions l'any 2020 per la pandèmia, el 2021 va suposar una represa dels matrimonis fins a xifres similars a anys anteriors, però la celebració catòlica continua sent anecdòtica. Només cinc dels 54 enllaços del 2021 van passar per l'església, quan als anys 80 i 90 del segle passat era al revés.

Tot i que encara no hi ha dades del 2021 desglossades per municipis, les d'anys anteriors revelen, per exemple, que a les Borges no hi va haver cap matrimoni catòlic (ni de cap altra religió) el 2019 ni el 2020, cosa que no havia passat mai abans. En termes absoluts, el 2021 no va ser un any especialment migrat en nombre total de casaments, però sí que del 2000 cap aquí hi ha una tendència general a la baixa, paral·lela, també, al decreixement demogràfic.