- Redacció

La pagesia gran aguanta la terra

Les franges d'edat en què s'acumulen més persones són les més elevades, mentre que els joves representen poc gruix. És l'anomenada piràmide demogràfica invertida del sector primari.

(foto: arxiu)
El model demogràfic del sector primari a les Garrigues és una piràmide invertida, és a dir, el gruix de la població es concentra a les franges d'edat més altes, mentre la base, la franja dels joves, és molt estreta. En concret, un 40% dels titulars d'explotacions agràries i ramaderes de la comarca (incloent-hi les Garrigues històriques) té 65 anys o més. Això són 1.600 persones. Però és que la segona franja d'edat més nombrosa (1.017...
Indicador de subscripció

Contingut per a subscriptors

Ja ets subscriptor?
Inicia sessió
Subscriu-te
Registra't