COMARCA, MEMÒRIA HISTÒRICA
- Redacció / Bovera

La Generalitat excavarà quatre fosses comunes a Bovera

El Departament de Justícia, Drets i Memòria ha doblat el pressupost destinat a la intervenció de fosses de la guerra civil, fet que permet ampliar l'execució de serveis de localització. Les primeres del 2023 seran a Bovera i al Berguedà.

Imatge de la intervenció a la fossa del Soleràs ()

El Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya excavarà el 2023 quatre fosses a Bovera en què consta la presència de soldats republicans i civils executats per les tropes franquistes durant la guerra civil.

Les intervencions seran al coll Roig, una fossa amb uns 15 soldats republicans executats; el Mas del Senyor, hospital republicà on hi ha un nombre indeterminat d'individus exhumats; el Mas del Vidal, una fossa associada a un punt de socors republicà amb uns 13 individus, i a la Casilla, una fossa amb 12 soldats i una dona executats. En total, doncs, més d’una quarantena de cossos sobre els quals es faran anàlisis antropològics i genètics per intentar identificar-los. 

El Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General de Memòria Democràtica, ha doblat el pressupost destinat a la intervenció de fosses, fet que permetrà ampliar l'execució de serveis de localització, recuperació i l’anàlisi de restes òssies humanes. El pressupost del contracte de licitació és de 4.494.661,26 euros, un augment que gairebé dobla el pressupost anual de licitació del contracte anterior.

A més de la intervenció a Bovera, a principis de 2023 també es preveu excavar fosses al Berguedà. 

Fins avui, la primera fossa de la guerra civil oberta a les Garrigues havia estat la del cementiri del Soleràs. Aquesta va ser la més gran oberta a Catalunya fins al moment. Tot i això tant en el mapa de fosses de la guerra civil i la repressió a Catalunya en constaven onze més, i altres estudis han ampliat el nombre de fosses localitzades dins l’àmbit d’interès informatiu d’aquest periòdic fins a la quinzena. La xifra de persones enterrades que s’ha estimat seria d’un miler.