POLÍTICA
- Redacció

Augmenten les retribucions dels membres del Consell Comarcal de les Garrigues

El president i els quatre vicepresidents s’apliquen un increment del 4%, argumentant que els Pressupostos de l’Estat també preveuen aquest augment per al president del govern espanyol i els ministres, el mateix que als funcionaris.

(foto: arxiu)

Des de l'1 de gener, el president i els quatre vicepresidents del Consell Comarcal de les Garrigues cobren un 4% més que l'any anterior. L'increment es va aprovar en un ple del mes de novembre, amb els vots favorables de Junts i PSC i els contraris d'ERC, en què també es van modificar a l'alça les indemnitzacions dels consellers per assistències a plens, comissions informatives, juntes de portaveus i juntes de govern, que passen a ser de 99,72 euros, 49,86 euros, 49,86 euros i 106,08 euros, respectivament.

La proposta d’increment argumenta que, tenint en compte que els Pressupostos de l'Estat preveuen que al president del govern espanyol i als ministres se’ls apliqui el mateix augment del 4% que s'aplica als funcionaris, és necessari modificar, també, les retribucions del Consell Comarcal. Així, el president, Jaume Setó, passa a percebre 49.857 euros per dedicació exclusiva; la vicepresidenta primera, M. Rosa Solé, 19.943 euros (pel 40% de dedicació) i els altres tres vicepresidents, que tenen dedicació del 12%, 5.982 euros.