SERVEIS
- Redacció

L'ACA trasllada recomanacions als ajuntaments de Ponent per estalviar aigua

Tot i no pertànyer a les conques internes gestionades per l’Agència Catalana de l’Aigua, l’organisme va exposar-les als municipis de Ponent en una reunió celebrada ahir.

La delegada del Govern a Lleida, Montse Bergés, i el director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes, hvn fer ahir una reunió telemàtica amb alcaldes i alcaldesses i representants dels consells comarcals de la vegueria de Lleida per informar-los sobre l'actual context de sequera i posar sobre la taula possibles recomanacions per estalviar aigua en els usos no vinculats a la producció agrària i ramadera, bàsicament el consum domèstic i altres serveis municipals, com la neteja de carrers, regs de zones verdes públiques i privades, ompliment de piscines, etc., amb l'objectiu de contribuir a garantir les demandes d'aigua per als propers mesos. A la sessió també hi va ser el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn.

El director de l'ACA, Samuel Reyes, va exposar una sèrie de recomanacions, prenent com a referència el que defineix el Pla de Sequera a les conques internes de Catalunya, a les quals no pertanyen els municipis de Ponent, integrats dins la conca del Segre i, per tant, en la gestió de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), de responsabilitat estatal. Entre les recomanacions de l’ACA hi ha que els volums totals d'aigua que entren al dipòsit municipal per a l'abastament de la població no superin les quantitats de 250, 230 i 200 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials) en funció dels escenaris de sequera declarats, regar jardins i zones verdes en les hores de menys insolació, prioritzar l’ús d’aigua regenerada en la neteja de carrers, no omplir fonts ornamenals, etc. En aquest enllaç hi ha el conjunt de recomanacions.

Ajuts per a tota Catalunya
Des del Govern català es destaca els ajuts de més de 600.000 euros que durant el 2022 va activar l'Agència Catalana de l’Aigua a través de dues línies, amb un total de 72 subvencions atorgades, per cofinançar el transport d'aigua en camions cisterna i obres d'emergència a tot el territori català, tant de les conques internes com les de la CHE. Enguany està previst resoldre una línia d'aquestes característiques, amb una dotació de 2 milions (inicialment la inversió prevista era de 800.000 euros i s'ha incrementat en un 150% arran de l'elevat número de peticions rebudes, que superen la vuitantena).

El mateix passa amb les línies d'ajuts per a incrementar la garantia en l'abastament d'aigua que l'ACA convoca periòdicament. Aquestes actuacions es destinen a tota Catalunya i entre el 2016 i el 2022 van sumar més de 100 milions. Actualment està pendent de resoldre una nova línia amb una dotació de 40 milions (inicialment era de 15).

Comissió territorial de seguiment de la sequera
En el transcurs de la reunió es va acordar crear una Comissió territorial de seguiment de la sequera que, coordinada per la Delegació del Govern, estarà formada per representants dels diferents departaments de la Generalitat implicats, ajuntaments, consells, Diputació i subdelegació del govern espanyol. Les sessions de treball d'aquesta comissió tindran lloc sense perjudici de les reunions sectorials que es puguin convocar en funció de les necessitats de cada moment.