COMARCA

La coordinadora demana que es legalitzi la generació distribuïda

La Coordinadora les Garrigues per una Eòlica Sostenible ha demanat aquest dilluns a través d’un comunicat que es legalitzi la generació distribuïda, és a dir, “que qualsevol particular, empresa o comunitat de veïns, pugui instal·lar el seu sistema de generació (solar, eòlic, etc.) per al propi subministrament i estar alhora connectat a la xarxa: quan produeix en excés passa a ser productor net i cobra; quan no genera suficientment i necessita més energia compra a la xarxa”. Aquestes declaracions arriben després que el lobbie català EOLICATT format per les principals companyies i multinacionals del sector hagi parlat de la necessitat d’ampliar la potència instal·lada. Segons la coordinadora arran del malaurat desastre succeït al Japó és ben lògic que es reobri el debat sobre els perills de l’energia nuclear i, en conseqüència, en favor de les energies renovables, però alhora critica l’actitud d’EOLICATT que diu “no desaprofita l’ocasió per amplificar el missatge de la necessitat d’ampliar la potència instal·lada”.

Segons la CGES, la legalització de la generació distribuïda activaria el sector de les energies renovables a una escala molt més general i crearia molta més riquesa i llocs de treball, que qualsevol ZDP o centrals eòliques, que actualment, es redueixen a poques mans.

Revés judicial de les Zones de Desenvolupament Prioritari

Davant la suspensió judicial de les Zones de Desenvolupament Prioritari (ZDP) per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), per causa de l’omissió del tràmit d'impacte ambiental adequat, la qual afecta tres municipis de la comarca natural de les Garrigues (Maials, Llardecans i Almatret) situades dins de la comarca administrativa del Segrià, des de la Coordinadora han reclamat que s’obri un període d’informació pública amb la corresponent exposició al públic en considerar que el tràmit d’audiència de 10 dies donat als ajuntaments afectats no era un tràmit d’informació pública reglat com correspondria a la naturalesa jurídica d’un decret sinó un simple dret a rèplica amb valor simbòlic però no real, amb la qual cosa, segons asseguren, constituïa “una imposició al territori”.

El document també recull el rebuig a superar la potència addicional de les ZDP atès que els 60 MW que representen la ZDP per al conjunt de la comarca, entesa com la suma de la comarca administrativa i les Garrigues històriques, superen el llindar màxim establert a l’Acord Comarcal de 450 MW (10 cops la demanda de la comarca). En el comunicat la coordinadora defensa el seu rebuig perquè “implica una massificació objectiva d’aerogeneradors en el paisatge de la comarca”.

Actualment l’acord comarcal Les Garrigues per una eòlica sostenible compta amb 16 entitats adherides. D'altra banda, fins a la data la Coordinadora ha recollit 1.700 signatures d’adhesió a l’acord comarcal entre les persones dels municipis afectats.

(podeu llegir el comunicat en el document adjunt)