COMARCA

Obren el període per obtenir un abonament conjunt per a les piscines municipals

El Consell Comarcal de les Garrigues fa enguany novament una crida a tots els ajuntaments de la comarca per què s’adhereixin a la campanya per compartir l’accés a les piscines municipals a través d’un abonament conjunt.

Durant l’estiu 2010 un total de 15 poblacions es van adherir a aquesta campanya que està especialment adreçada al jovent que sovint es desplaça a poblacions veïnes. D’aquesta manera es milloren les relacions amistoses entre pobles de la zona, i alhora suposa un interessant estalvi econòmic. L’adquisició d’abonament de cada poble adherit serveix com a mesura d’increment de les aportacions econòmiques per fer front al manteniment de les instal·lacions.

Segons el Consell Comarcal, la proposta es planteja amb temps per poder preveure aquesta possibilitat cara a la previsible adjudicació dels serveis de manteniment i accés als recintes municipals que realitzen els diferents consistoris.