COMARCA

Governació i Diputació de Lleida financen la futura oficina d'atenció ciutadana 2.0 que impulsa el Consell Comarcal

El departament de Governació ha seleccionat quatre projectes locals de la demarcació de Lleida en la segona convocatòria dels projectes de l’Eix 1 del Fons Europeu de Desenvolupament regional (Feder), destinats al foment de la innovació, el desenvolupament empresarial i l’economia del coneixement a Catalunya. Entre aquests projectes, es troba la futura oficina d’atenció ciutadana 2.0 que crearà el Consell Comarcal. L’objectiu és posar en marxa aquesta oficina abans que acabi el 2013 per a la ciutadania i les empreses que pugui integrar tots els municipis de les Garrigues. I fer-ho a través de la creació i integració en diversos espais web i d’un telèfon 010 comarcal, amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació de forma intensiva. El nou servei d’atenció ciutadana incorpora dos elements qualitativament innovadors en administració electrònica 2.0 i transferència de resultats. Aquest projecte presenta un pressupost de 304.500 euros, dels que Governació subvencionarà el 50% (152.250 euros). La Diputació de Lleida assumirà un 25% (76.125 euros) i l’altre 25% restant anirà a càrrec de l’ens local responsable del projecte, és a dir el Consell Comarcal (76.125 euros).

D'altra banda, a la demarcació de Lleida, l'Ajuntament de Tàrrega, el Centre d'Informàtica de Lleida, i l'Ajuntament de la Seu d'urgell també han estat seleccionats (veure document adjunt)