COMARCA

Denuncien dos caçadors per caçar amb arts i mètodes de caça prohibits

Llaços i escopeta. FOTO: Agents Rurals

Membres del Cos d’Agents Rurals del DAAM de les Garrigues van interceptar el passat 10 de maig un caçador furtiu en una Àrea Privada de Caça del sud de la comarca que havia col·locat 6 paranys per capturar porcs senglars. Els paranys eren del tipus llaç de sirga d’acer i estaven col·locats estratègicament en passos de fauna al voltant d’un toll d’aigua que utilitzen habitualment els porcs senglars per banyar-se i desparasitar-se. Previ a la col·locació dels llaços, el presumpte furtiu havia encebat el toll d’aigua amb productes derivats del petroli per atreure els porcs senglars, una pràctica habitual en la caça furtiva que és del tot il·legal, ja que la Llei de Caça estableix com a prohibits, entre d’altres, els productes aptes per crear rastres d’olor, atraients o repel·lents.

Els Agents Rurals van sorprendre el caçador en el moment en què aquest anava a revisar els paranys amb una arma de foc carregada tot i trobar-se en temporada de veda.

La finca on es van trobar els paranys és propietat de la persona denunciada i és un indret on el Agents Rurals duien a terme inspeccions periòdiques ja que feia temps que havien trobat vestigis d’una possible activitat furtiva.

Aquesta no és la primera actuació d’aquest estil que realitzen els Agents Rurals de les Garrigues darrerament, ja que el dia 5 d’abril i en un altre terme municipal van denunciar un home que havia col·locat dins la seva finca dos paranys del tipus cep de grans dimensions destinats a capturar mamífers carnívors.

Els Agents Rurals tan bon punt van trobar els paranys van iniciar un servei de vigilància a la zona, i en aquesta ocasió el presumpte furtiu va ser interceptat en el moment en què manipulava un dels ceps on s’hi havia quedat enxampat accidentalment un ocell.

Tant els ceps com els llaços són mètodes prohibits ja que es tracta d’arts de caça no selectius on s’hi poden quedar atrapats tota classe d’animals, des d’animals domèstics fins a espècies protegides per la legislació vigent.

L’ús d’aquests mètodes no selectius pot ser constitutiu de delicte tipificat als articles 334, 335 i 336 del Codi Penal i pot comportar penes de fins a dos anys de presó o multes de vuit a vint-i-quatre mesos i la inhabilitació per la caça de fins a quatre anys.

En ambdós casos els Agents Rurals de la comarca van procedir a aixecar acta de denúncia i acta de comís dels dos ceps, els sis llaços i l’arma interceptada.