COMARCA

La Generalitat ratifica l'ampliació del període hàbil per abatre conills

Foto d'arxiu dels danys que provoquen els conills, en aquest cas en els marges.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha publicat aquest dilluns al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la Resolució per la qual es fixa les espècies objecte d’aproditament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2011-2012 en tot el territori de Catalunya. D’aquesta manera queda ratificada la prolongació del període hábil per a la caça del conill acordada recentment entre el Govern i la Federació de Caça de Catalunya. Segons l’acord, serà possible abatre conills des d’avui i fins al 31 d’agost amb gossos i escopeta a diverses comarques de Lleida, entre elles les Garrigues, sempre que l'abundància de conills en aquestes comarques causi danys a l'agricultura i la pràctica d'aquesta caça no perjudiqui els cultius, ni la fauna protegida Es necessitarà un permís del Departament d’Agricultura però no es tramitaran individualment com fins ara sinó de manera general, la qual cosa permetrà un gran estalvi de tràmits administratius segons declaracions del president de la Federació Catalana de Caça, Ramon Manyench, a l’edició 295 d’aquesta publicació.

Altres novetats

Pel que fa a la caça major, i a l’igual que la temporada anterior, es fixa de forma general a tot Catalunya l’inici de la temporada de caça del porc senglar el primer diumenge de setembre (dia 5), i s’allarga un més, fins el quart diumenge de març (dia 25), atès que és el mes en què aquesta espècie genera més danys.

La novetat també arriba per al cabirol, i queda de la següent manera: del primer diumenge de setembre (dia 4) al tercerdiumenge de novembre (dia 20), ambdós sexes i en qualsevol modalitat; del primer diumenge de gener (dia 1) al quart diumenge de febrer (dia 26), exclusivament per a femelles i en les modalitats d’aguait o acostament; i del segon diumenge d'abril (dia 8) a l’últim diumenge de juliol (dia 29), exclusivament per a mascles i en les modalitats d'aguait o acostament; i s’afegeixen els mesos de gener i febrer per a caçar exemplars femelles per aguait o acostament.

Pel que fa als períodes i dies hàbils de la mitja veda durant la qual es pot caçar guatlles, tórtores, tudons, coloms roquers, garses i estornells vulgars, són els dijous, dissabtes, diumenges i festius entre el 15 d’agost i l’11 de setembre.

I també excepcionalment, per les característiques agronòmiques dels conreus d’olivera, el període hàbil de caça del tord comú (Turdus philomelos),tord ala – roig (Turdus iliacus) i estornell vulgar (Sturnus vulgaris) en les àrees de caça de les comarques de les Garrigues, Segrià i Urgell s’allarga des del primer diumenge de febrer (dia 5) fins el tercer diumenge de febrer (dia 19), ambdós inclosos, limitant els dies de caça als dissabtes i diumenges.