COMARCA
- La Granadella

Més de 500 persones han participat en el programa pilot de detecció precoç de càncer de colon i recte de la Granadella

Foto d'arxiu

El Departament de Salut va iniciar a finals del 2010 el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Colon i Recte (PDPCCR) amb una prova pilot destinat a homes i dones de 50 a 69 anys de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de la Granadella (un total de 703 persones). A finals de maig del 2011, finalitzada la prova pilot, havien entregat la mostra de Prova de Detecció de Sang Oculta en Femta (PDSOF) 523 usuaris, xifra que suposa el 80,46% de participació, la més alta de Catalunya. Sumant els usuaris que han fet el cribratge fora del programa, la taxa de cobertura de la prova pilot del PDPCCR a la Granadella és del 82,31%.

Els veïns de La Granadella van rebre una carta individualitzada indicant que al seu CAP o consultori local podien recollir el kit de la PDSOF. Al CAP, se’ls van donar les indicacions oportunes per part del personal d’Atenció Primària per a la recollida de la mostra. Cal indicar que, per tal d’optimitzar recursos, el Departament va considerar oportú aprofitar el circuit de recollida de mostres emprat en l’Atenció Primària.

Un cop obtinguts els resultats, els informes negatius s’informen per carta a l’usuari, mentre que els resultats positius són citats per telèfon 48 hores abans d’anar a la Consulta Unitat Cribratge de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) on se’ls fa la visita prèvia a la colonoscòpia i on s’especifiquen a l’usuari els aclariments oportuns. La taxa de positivitat de la PDSOF és del 8.8%.

La taxa de detecció de càncers en la prova pilot de l’ABS de La Granadella es de 7,65 per mil usuaris cribrats. El càncer de colon i recte és la segona causa de mort a Catalunya i s’ha demostrat que el diagnòstic precoç redueix la mortalitat en un 17%.

En els propers mesos es realitzarà el desplegament del Programa pilot a l’ABS d’Agramunt.