Opinió
Salvador Giné

Salvador Giné

Què és natural?

L'homosexualitat és antinatural? Si la pregunta es formula en una classe de biologia, s'obre un gran paradigma. L'espècie humana està obligada a reproduir-se. L'aparellament entre dos sexes és el camí que l'evolució ens ha marcat per a la nostra pròpia supervivència. La inacció en aquest sentit ens aboca, irremeiablement, a l'extinció. Amb tot, la naturalesa, que és sàvia, també ha decidit que algunes persones siguin homosexuals. Alguns estudis constaten que el percentatge d'homosexuals és d'entre el 5 i el 15% de la població. Una dada gens menyspreable, que es creu que ha estat estable al llarg dels mil·lennis. Per tant, si la natura ho ha decidit així, ha de ser natural per trons.

Els compartiments entre l'hetero i l'homosexualitat no són estancs. Un petit percentatge d'heterosexuals, que les enquestes situen entre l'1 i el 10%, diuen que s'han estimulat amb fantasies homosexuals o bé han experimentat (o gaudit?) amb el contacte sexual amb persones del mateix sexe. Percentatge que crec que és fals. Si l'homosexualitat no estigués estigmatitzada com a perversa, les respostes serien superiors. És possible també que una part dels i de les heterosexuals hagi renunciat a iniciar o mantenir més relacions homosexuals per culpa dels prejudicis i la vergonya pública.

Per respecte a la intimitat i a la llibertat de les persones, no he entès mai l'agressivitat contra l'homosexualitat. Alguns batallen per fer creure que és un artifici cromosòmic dirigit per alienígenes per finir l'espècie humana o una depravada conxorxa per acabar amb la moralitat de la nostra excelsa civilització. Allà ells. El que jo veig és que entre homosexuals i heterosexuals que hi fantasiegen s'apropen a gairebé un terç de la població. Massa gent per negar que l'homosexualitat és intrínseca a la condició humana, tot i que quedi amagada per una brutal repressió social.