Opinió
Adrià Garcia

Adrià Garcia

La preocupació real

Escoltant la ràdio em va cridar l'atenció una notícia que explicava que, segons unes dades del vident espanyol, el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), el neguit per la independència de Catalunya es va disparar a l'octubre entre la gent de l'Estat espanyol, que la van identificar com la seva segona major preocupació darrere de la desocupació (66,2%), i per sobre de la corrupció (28,3%), segons el sondeig mensual d'octubre. Però quins altres són els temes que més i menys preocupen a tot l'Estat espanyol?

Dues de les preocupacions bàsiques i més essencials en cada estat serien la sanitat i l'educació: no arriben ni al 10% dels resultats dels enquestats, exactament un 8,3% la sanitat i un 5,3% l'educació. Cap de les dues no arriba ni a un terç del que preocupa als espanyols el frau i la corrupció dels nostres polítics, un problema que en teoria no hauria de preocupar en un país dins la Unió Europea, la ideologia de la qual vetlla per la transparència i la legalitat dels seus formants. Tant la sanitat com l'educació són dos temes que haurien d'estar al cap de la majoria dels ciutadans, ja que passen realment per un mal moment.

D'altres dades que en destaquen serien la baixa preocupació sobre el racisme o la xenofòbia, que arriba al 0,1%, un fet positiu, ja que això vol dir que en aquest país el cas de racisme ha disminuït (podem veure-ho observant les dades dels anys anteriors). D'altra banda el baix percentatge de la violència de gènere és un fet que cal tenir en compte, ja que de gener a juliol ja hi havia hagut 31 casos d'aquest tipus de violència i la preocupació no arriba ni a l'1% (0,8%).