Opinió

Editorial

Una comarca viva

Com deveu haver comprovat, l'exemplar que teniu a les mans és molt diferent dels de la resta de l'any. D'entrada, té menys pàgines i, com fem des de fa un temps amb l'últim número de l'any, la major part de continguts constitueixen l'Anuari. Tanquem l'any, a més, amb una nova edició de SomEsports, que també deveu haver trobat entre les pàgines del periòdic.

Per fer aquest resum de l'any hem agafat tots els exemplars publicats des del gener i n'hem buidat els principals continguts. És un exercici, aquest, que a aquell qui guardi els números el convidem a fer per aquestes dates. I és que és així quan un s'adona del que representa, realment, el pas d'un any. Un any se sol considerar poca cosa, en general, com si un any amunt un any avall no fos res. En termes polítics, ajornar promeses a un any vista no és una cosa rara i, si aquestes s'acaben materialitzant, fins i tot es pot considerar una demora raonable. Però, seguint en política, un any també pot ser molt trepidant. És el cas del que acabem de tancar. Què diem, un any! Amb tres mesos n'hi ha prou per culminar canvis profunds. Són els tres mesos, per exemple, que van passar entre la celebració de la Diada i les eleccions al Parlament. Tres mesos en què van cristal·litzar totes les dinàmiques covades en els últims anys, tant la tendència que es vol expressar a les urnes i complir el que en derivi com la tendència que ho vol impedir. El xoc més gran de l'anomenat procés l'hem vist aquesta tardor de 2017. I, malgrat tot, tots sabem que no ha acabat. Què ens té preparat el 2018?

Procés a banda, repassant cada exemplar de SomGarrigues es copsa aviat, també, la multitud de notícies que es generen en un any, en tots els àmbits. L'econòmic, el cultural, l'esportiu, el social... Aquesta és una comarca viva i ben viva; que perd població, sí; que no forma part de la primera línia de l'actualitat ni de l'imaginari nacional, també; però que exerceix, que palpita, que es mou. I, creiem que, afortunadament, com podreu comprovar en aquestes pàgines, té premsa comarcal que ho explica.