Opinió

Editorial

Una nova agricultura

Un veí del Vilosell ha recuperat una varietat tradicional de blat, n'ha sembrat per fer una prova i, si s'escau, tenir la sembradura per a l'hivern següent. Es tracta d'un fet aïllat, però il·lustratiu de cap on pot tendir l'agricultura. I, segons com, posa sobre la taula la tria amb què s'enfrontarà aviat el qui es posi de pagès.

Per una banda, hi ha l'agricultura productiva, orientada a produir quantitat perquè el marge de benefici per unitat, que és petit i decreixent, permeti fer rendibles les explotacions. Aquest sistema necessita constantment reduir costos i produir més i, per tant, implica una intensificació progressiva. No necessàriament equival a mala qualitat. La qualitat també és sovint un criteri de producció de l'agroindústria, que és qui posa nom a aquest model productiu i l'única que realment pot assumir les inversions que requereix. Però no sempre, i en tot cas, l'esforç per diferenciar-se és secundari. L'altre model, que d'alguna manera podria anomenar-se "agricultura de proximitat", anirà lligat a un producte per força singular, gairebé d'autor, perquè el seu potencial vindrà determinat per la capacitat de diferenciar-se del producte genèric. El canal de distribució i comercialització, a diferència de l'anterior, tindrà un radi reduït i directament proporcional als moviments del mateix productor. Aquest model correspon a una explotació agrària de tipus més familiar, més pareguda al pagès que coneixíem.

L'agroindústria produeix aliments per al món i el preu ve marcat pels mercats globals. L'agricultura de proximitat produeix per a un mercat conegut i és el productor qui fixa el preu. Pot semblar que el gran consum s'orienta cap al primer model, però hi ha un detall a tindre en compte: el ciutadà estàndard a cada any que passa gasta més en cura personal i teràpies diverses, vacances, metges i psicòlegs. Això, si no ho ha fet ja, s'acabarà traslladant a la dieta. I quan es generalitzi, l'agricultura de proximitat estarà en avantatge. I els blats tradicionals també estaran ben situats per a la propera cursa.