Opinió
Centre d'Estudis de les Garrigues

Centre d'Estudis de les Garrigues

De camins, senders i corriols

Des de temps immemorials, els camins han estat una peça fonamental per a les comunicacions. Però la creació d'una xarxa de carreteres en la qual circulen els vehicles motoritzats ha fet que els camins hagin perdut la rellevància que tenien abans. A això cal afegir que el progressiu procés d'abandonament de conreus fa que molts llocs quedin erms, fet que comporta que els camins quedin abandonats i el bosc se n'apoderi. També, els efectes que està produint el canvi climàtic amb fenòmens com els darrers aiguats estan contribuint al seu deteriorament.

El manteniment en condicions de la nostra xarxa de camins rurals esdevé essencial. Tenim una diversa tipologia de camins, amb diversa amplada i funcionalitat, entre els quals trobem els de carro, els de ferradura, els senders, els corriols i d'altres. Cal també esmentar les antigues carrerades o vies pecuàries per on transitava el bestiar, que tenen un règim d'especial protecció. A part dels seus usos agrícoles i forestals, els camins són un element de gran importància per conèixer els nostres termes municipals, el nostre paisatge i la riquesa patrimonial disseminada pel territori amb les diverses edificacions de pedra seca. A més a més, tenen un potencial turístic de primer ordre.  

Entre les mesures que cal dur a terme és important, en primer lloc, saber quins camins hi ha, a través d'un complet inventari o catàleg que haurien d'impulsar els nostres municipis. En segon lloc, cal regular adequadament els seus usos. Així alguns municipis de la comarca ho han fet a través de la corresponent ordenança. En aquest sentit, municipis com Vinaixa o Juneda ja l'han aprovada. Caldria anar generalitzant aquests tipus de regulacions. En tercer lloc, resulta important la seva senyalització de forma que els podem conèixer i utilitzar. D'aquesta forma són rellevants les diverses rutes impulsades pel Consell Comarcal i els municipis, com per exemple la del riu Set que va des del Vilosell fins al Cogul. En quart lloc, resulta imprescindible la implicació de la societat civil. En aquest darrer sentit, cal esmentar diverses iniciatives. Cal destacar, per exemple, l'acció del Centre Excursionista de Borges, que amb la Festa de la Vegueria, ha impulsat aquest mes de novembre accions voluntàries destinades a recuperar camins a la Serra la Llena, amb el recolzament dels ajuntaments del Vilosell i la Pobla de Cérvoles i de grups de veïns d'aquestes poblacions. En definitiva, és important cuidar els nostres camins, que són un patrimoni essencial per a les nostres terres.

Vicenç Aguado i Cudolà