Opinió
Anton Bundó

Anton Bundó

Els mals dels camins els paguen els veïns

El Manifest sobre l'Eix Transversal de Ponent fet públic reflexiona sobre la necessitat urgent de posar al servei dels pobles afectats unes vies segures i dignes per on puguin moure's els veïns i els serveis (transport escolar, la recollida d'escombraries, etc.). Les més malmeses són les vies rurals obertes per l'IRYDA els anys 70.

Aquestes vies, de competència municipal, escurcen la distància entre molts pobles.

Fa anys es varen asfaltar, són carreteres molt transitades i molt deteriorades a causa de tenir un reg asfàltic pobre. Els esquifits pressupostos municipals no permeten fer el manteniment necessari per donar  un bon servei.

Qui hauria de fer el manteniment d'aquestes vies rurals?

La Generalitat? La Subdirecció Gral. d'Infraestructures Rurals té entre altres funcions els Plans i actuacions en matèria de camins Rurals.

La Diputació? La Diputació de Lleida administra uns recursos econòmics que no són proporcionals als serveis que li toca prestar. Recordo dels anys de diputat (1979-1983) que a la Diputació hi havia dues boques que es menjaven gran part del pressupost: l'Hospital de Santa Maria i la xarxa de carreteres provincial.

Avui la gestió de l'hospital és del Servei Català de Salut. En canvi, els 824 km de la xarxa de carreteres segueixen a càrrec de la Diputació.

En alguna ocasió per fer la reparació d'una d'aquestes vies rurals els ajuntaments n'han cedit temporalment la titularitat a l'ens provincial. Després la retorna a la competència municipal.

Per què no es fa un traspàs de la titularitat de les vies rurals a la Diputació o a la Generalitat? No tenim resposta de l'una ni l'altra; els veïns que s'aguantin o que marxin... que el despoblament ofega els pobles, però no mata.