Reportatge

L’escola, un pilar per al futur dels pobles petits

De moment, es manté. Després del tancament de l'escola Camp Crusat del Cogul l'any passat, són set els pobles que des de l'any 2000 han perdut aquests centres i cap ha pogut plantejar-se tornar a obrir. A la base d'aquests tancaments hi ha la progressiva pèrdua d'habitants dels pobles petits, que fa estralls a un dels pilars del món rural. Malgrat tot, fent una previsió tenint en compte els infants nascuts els últims tres anys i els que aniran a l'institut els pròxims tres, només una escola, la de la Pobla de Cérvoles, té un risc cada cop més evident de desaparèixer.

Cada vegada més petits. La majoria de pobles de la comarca veuen cada any com les dades demogràfiques van a la baixa i les conseqüències són evidents. Des del SomGarrigues hem parlat de la manca de caixers d'entitats bancàries, hem informat de tancament de botigues històriques, de la quantitat de cases buides i, com a cop definitiu, el tancament de les escoles: planter de futur per als pobles. 

Des de l'any 2001, amb el tancament de l'escola de Granyena de les Garrigues, són set els pobles de la comarca que han perdut aquest puntal. Abans, ja havien tancat les escoles de Fulleda, Tarrés i la Floresta. A Granyena el va seguir el Vilosell el 2003 i no va ser fins al 2011 que el tema va començar a ser del tot preocupant: Almatret i Aspa tanquen aquell any, la dels Torms i els Omellons ho fan el 2013 i l'escola Camp Crusat del Cogul aquest curs, 2016/17, tampoc ha aconseguit mantenir el centre obert malgrat els últims esforços per atreure noves famílies amb fills al municipi. La seua alcaldessa, Núria Civit, ja ho va dir en el seu moment: "Un cop es tanca, ja difícilment es recupera." I és que, els pocs alumnes que queden, comencen el curs en un altre lloc i aconseguir el nombre suficient d'alumnes que comencin de nou és complicat. S'ha de tenir en compte que el Departament d'Ensenyament exigeix un mínim de cinc alumnes per mantenir un centre obert i, per tal de tornar-la a obrir, aquest nombre s'incrementa.

Baixa natalitat

Entre el 2014 i el 2016 el poble que va registrar més empadronaments d'infants nascuts aquests anys va ser l'Albi el 2014, amb només nou nous petits vilatans. Municipis com la Pobla de Cérvoles no van tenir cap naixement, Bellaguarda només tres en tres i la majoria estan entre quatre i deu naixements entre els tres anys.

Amb només nou infants a l'Albi que haurien d'iniciar l'escola el pròxim curs, és la xifra més alta d'entrades escolars

Manteniment

Per saber el futur de les 20 escoles que actualment hi ha a la comarca, aquest periòdic ha preguntat el nombre d'empadronaments d'infants nascuts entre el 2014 i el 2016 de cada poble. D'aquesta manera, es pot fer una anàlisi de quants infants podrien entrar a l'escola els pròxims tres cursos: 2017/18, 2018/19 i 2019/2020. Sempre tenint present que les condicions i opcions familiars poden ser unes altres i que els fluxos migratoris també hi poden influir. Per tant, són entrades a P3 del tot hipotètiques. 

Per saber la previsió d'alumnes que hi haurà els pròxims cursos també s'han tingut en compte els infants que acabaran l'etapa primària durant aquest període. 

Tenint en compte les dades resultants, de les 20 escoles que hi ha a la comarca només estaria en risc de tancament properament l'Escola Josep Espasa de la Pobla de Cérvoles. En els últims tres anys, sense comptar el present, el municipi no ha registrat cap nou infant. Això vol dir que en els pròxims tres cursos, cap família hauria d'escolaritzar cap nen. L'escola compta amb només set alumnes actualment. Aquest és l'últim curs per a un d'ells, i en els següents n'han de plegar quatre més. Per tant, segons aquesta previsió, el curs 2018/19 l'escola quedaria amb només tres alumnes i hauria de tancar. 

En el cas de Bellaguarda i Bovera, malgrat que els tres pròxims cursos es mantindria el nombre necessari, la regressió és destacable i el curs 2019/2020 es quedarien amb només nou i deu alumnes. 

L'única solució a aquesta pèrdua de població d'infants en edat escolar és la immigració de famílies d'altres llocs que s'instal·lin a viure en aquests pobles. Les maneres de fer de l'escola rural poden ser un reclam, és per aquest motiu que frenar el tancament de més escoltes rurals també ha de ser una mesura urgent per evitar la despoblació i animar la immigració.

La solució a la pèrdua de població en edat escolar és atreure famílies d'altres municipis o ciutats davant dels pocs naixements