COMARCA
- Les Borges Blanques

Inauguren la restauració de l'Abadia vella de les Borges

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé va presidir el passat 13 d’octubre la inauguració de l’obra de restauració de l’Abadia vella de les Borges Blanques, un edifici del segle XIV annex a l’església parroquial d’aquesta ciutat, adquirit per La Llena, una empresa dedicada a la consultoria ambiental que hi ha instal·lat les seues oficines coincidint amb el seu desè aniversari.

Es tracta d’un edifici històric de 450 m2 construïts recollit a l’inventari de béns del patrimoni arquitectònic de Catalunya del Departament de Cultura. L’immoble, situat al barri antic de la població, en un lloc amb fort valor simbòlic respon a la proximitat del temple parroquial de Sant Pere del qual li’n separava l’antic fossar, seguint el patró original d’assentament església- cementiri- rectoria que s’ha mantingut als llogarrets més petits. El seu ús religiós va perdurar fins al 1936 i després de la guerra civil, l’Abadia va esdevenir un habitatge familiar fins a l’any 1999. A l’any 2005, La Llena, va adquirir l’edifici en estat de semiruïna, a primers de 2007 n’emprengué la rehabilitació i finalment al 2010 hi va instal·lar les noves oficines.

Un edifici eficient i sostenible
La rehabilitació de l’edifici s’ha realitzat seguint pautes de construcció sostenible també coneguda com arquitectura bioclimàtica. Això equival a considerar les condicions climàtiques de l'entorn per a augmentar l'eficiència energètica i reduir l'impacte ambiental, a l’hora que es millora el confort tèrmic interior. Es tracta d’un procés integral que abasta des de l'elecció i orientació de l’edifici al tractament exterior de la coberta i els paraments, l’ús d’elements d’estalvi i materials ecològics, i un ús accessori o de mer suport de sistemes mecànics o automatismes. Així per exemple, l’aprofitament de la llum natural i la ventilació creuada no només suposen un estalvi econòmic i un menor consum d’electricitat (que estalvia la crema de combustibles fòssils i l’alliberament de gasos hivernacle), sinó que millora el benestar dels seus usuaris.

L’acte va comptar amb l’assistència del president del Consell Comarcal, Juli Muro, l’alcalde de les Borges Blanques, Enric Mir i com dèiem, del president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé. Tots plegats van coincidir en la importància de crear economia i riquesa des del territori des de camps emergents i aprofitant recursos existents per racionalitzar els processos. També es va posar de relleu l’exemple que suposa una operació patrimonial d’aquestes característiques impulsada des de l’àmbit empresarial.

Ramon Folch, socioecòleg i figura eminent del medi ambient a escala mundial, va oferir una conferència en la qual va desgranar les implicacions ambientals de la crisi en el context històric i va apuntar algunes línies per a un futur viable. El nombrós públic assistent estava format per clients de l’empresa, bàsicament responsables d’administracions locals i equips d’arquitectes de l’àrea de Lleida i Tarragona, atesa la dedicació al planejament. No obstant, l’empresa també ha intervingut directament en la recuperació de l’Estany d’Ivars i Vila-sana a través de la seua direcció i coordinació tècnica.