COMARCA
- Les Borges Blanques

Les Borges debatrà sobre l’estat de la seguretat de la ciutat per redactar un Pla d’acció municipal

L’Ajuntament de les Borges aprovarà, en el proper ple, la creació de la Junta Local de Seguretat, l’organisme que té com objectiu la coordinació dels diferents cossos i forces de seguretat que hi ha a la ciutat.
El primer pas de la Junta serà el debat sobre l’estat de la seguretat ciutadana al municipi i a partir d’aquest anàlisi orientar les accions i les polítiques de seguretat municipal a través de la redacció d’un Pla de Seguretat de les Borges Blanques.
“L’objectiu d’aquest organisme és aconseguir la màxima cooperació i col·laboració en l’execució de les funcions encomanades als cossos policials que hi ha a les Borges Blanques. Per aquest govern, és una prioritat que les persones es sentin segures i la coordinació dels recursos públics ens hi ajudarà decididament”, explica l’alcalde Enric Mir.
La Junta Local de Seguretat, presidida per l'alcalde Enric Mir, estarà formada per la regidora de Governació de les Borges, Núria Palau, el cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, i el cap de la Policia Local. Quan ho requereixin els assumptes a tractar, també hi poden assistir, amb veu però sense vot, representants de la judicatura i fiscalia, a més de representants de les entitats i associacions del municipi.