COMARCA
- Les Borges Blanques

Entrega de diplomes a les alumnes del curs de Treball Familiar

Foto: Comunicació 360º

El Consell Comarcal de les Garrigues, juntament amb el Departament de Benestar Social i Família, han lliurat els diplomes a les 16 alumnes que han participat en el curs de Treball Familiar organitzat mitjançant el contracte programa que ambdós organismes van signar per l’any 2010. A l’acte han assistit el president del Consell Comarcal, Juli Muro, el director dels Serveis Territorials de Benestar Social i Família a Lleida, Joan Ramon Saura, i el President de la Comissió de Serveis Socials del Consell Comarcal, Ramon Vilà.

Aquest curs de Treball Familiar, impartit pel Centre de Formació English World de les Borges Blanques, va iniciar-se al mes de desembre de 2010 i va finalitzar al novembre de 2011, amb una durada de 715 hores de formació (415 hores teòriques i 300 hores de pràctiques) i amb la participació, com dèiem, de 16 alumnes.

Les alumnes han rebut formació en temes d’higiene i atenció sanitària domiciliària, atenció i suport psicosocial, suport domiciliari i alimentació familiar i entrenament en les habilitats d’autonomia personal i social. L’objectiu del curs era assolir els coneixements necessaris que permetin atendre adequadament les persones beneficiàries dels serveis d’atenció domiciliària, adquirint les habilitats i les aptituds per realitzar el servei amb la màxima qualitat. Aquests habilitats han estat definides pel Comitè d’Expertes i Experts en Formació en l’Àmbit de l’Acció Social i adaptades a les qualificacions professionals del Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i Catàleg Modular Integrat de Formació Professional.