COMARCA
- Arbeca

Posen en servei la renovació de l'L-201 entre Maldà i Arbeca

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha posat en servei la renovada L-201 entre Maldà i Arbeca, un cop han finalitzat les tasques de condicionament del tronc de la carretera. Aquesta actuació ha permès millorar el traçat i nivell de servei d’aquesta carretera en un tram de 9,6 quilòmetres i, d’aquesta manera, afavorir la seguretat i la fluïdesa en la conducció. Les obres, que van començar la tardor de 2010, han significat una inversió de 6,7 MEUR.

En el desenvolupament de l’obra, cal distingir dos trams: entre Maldà i Belianes (2,5 quilòmetres) i entre Belianes i Arbeca (7,1 quilòmetres). Per a l’execució dels treballs en aquest segon tram, es va habilitar un vial per on s’ha desviat provisionalment la circulació durant l’obra. Avui, han finalitzat les tasques al tronc de l’L-201, de manera que s’ha restablert el trànsit per la carretera principal. A partir d’ara i durant el pròxim mes es duran a terme tasques de reposició de camins, de formació d’esculleres i altres acabats d’obra, fora del tronc.

Els treballs han consistit en l’eixamplament de la calçada i la suavització d’alguns revolts i pendents, així com en la renovació del ferm. El tram on s’ha actuat s’inicia a la rotonda per accedir a Maldà, a l’encreuament amb la carretera LP-2335, i finalitza al nucli d’Arbeca.

La carretera s’ha eixamplat en els trams interurbans dels 5-5,5 metres que tenia anteriorment als 8 metres actuals. Així, la nova calçada compta amb dos carrils de circulació de 3,5 metres d’amplada i dos vorals de 0,5 metres. A la travessera de Belianes, s’ha renovat el ferm.

Aquesta actuació també ha comportat la millora del drenatge de la via, amb l’execució de calaixos i de cunetes laterals. L’obra inclou la formació d’un total de 7,5 quilòmetres de camins, tant de servei com d’accessos a finques i es complementa amb la senyalització horitzontal i vertical, la col·locació de barreres de seguretat, i mesures ambientals, com l’estesa de terra vegetal als talussos.

Finalment, cal indicar que la tardor vinent s’executaran tasques d’integració ambiental de la carretera ara renovada. Aquests treballs estan actualment en licitació per un valor de prop de 250.000 euros.