COMARCA
- Les Borges Blanques

Amplien la capacitat del cementiri de les Borges

Els nous nínxols es contruïran al costat de l'ampliació anterior (foto: Aj. de les Borges)

L’Ajuntament de les Borges ha aprovat aquest dimarts en Junta de Govern la segona fase de les obres de remodelació i ampliació del cementiri municipal, una millora que suposarà la creació de 72 nous nínxols. La segona fase de l’obra també condicionarà la zona de pas i embellirà la zona enjardinada que limita amb aquesta nova construcció.

Segons regidor d’Urbanisme, Francesc Mir, la finalitat de l’ampliació “és donar resposta a les necessitats del cementiri, que actualment compta amb més de 1.500 nínxols, per poder atendre les demandes de la població que vol reposar eternament a les Borges”.

El consistori ja va dur a terme una ampliació de l’equipament el passat estiu, durant la primera fase del projecte, cosa que va suposar la construcció de 80 nous nínxols, dels quals ara només en queden lliures 48. “Una vegada finalitzi aquesta segona part de les obres, el cementiri comptarà amb 152 nínxols més, una quantitat suficient d’espai que servirà per a que els ciutadans de les Borges puguin seguir recordant als seus familiars”, destaca Mir.

El projecte consisteix en la construcció de nou columnes de nínxols, per quatre plantes d’alçada, ubicades a la zona central del cementiri, just al costat dels 80 de la primera fase. Els nínxols, construïts amb les mides reglamentàries, es revestiran amb pedra de Vinaixa, amb l’objectiu de fer-los més atractius.

Per a la realització d’aquestes obres s’emprarà el mateix sistema que en la darrera ampliació de 2012, consistent en construccions de formigó de tipus prefabricat, de fàcil execució, que permetin disminuir la durada dels treballs. El projecte, que sortirà a un preu de licitació de quasi 53.000 euros, restarà a exposició pública durant un termini de 30 dies, per tal que es pugin formular les al·legacions pertinents i les empreses presentin les ofertes.