COMARCA
- Tarrés

Tarrés incentiva la construcció d'habitatges

S'estableixen clàusules per evitar l'especulació (imatge: ICC)

Tarrés ha tret a subhasta la finca urbana de l'Era del Popalau, una parcel·la de prop de 490 m2 al carrer de les Eres, qualificada com a zona d'edificació de cases aïllades, de manera que s'hi podria fer una vivenda de planta baixa més un pis, amb una superfície construïda de 245 m2.

I aquesta és la intenció de l'Ajuntament amb la venda del terreny, la de "facilitar que es facin vivendes al municipi, ja que constatem que el que més falta fa al poble és gent, població, persones", asseguren fonts municipals. L'operació no es deu, per tant, a "cap voluntat i/o necessitat d'ingressar diners per part de l'Ajuntament", tal com s'havia publicat a algun mitjà. 

El preu de sortida de la finca, entès com a import mínim del preu de compravenda que poden oferir els licitadors, és de 20.632 €, una xifra que des del consistori es considera "assequible". En aquest sentit, i per evitar usos especulatius, s'han establert clàusules referents a obtenir la llicència municipal d'obres en el termini d'un any i construir l'habitatge en tres anys.

A partir d'ara, les propostes es poden presentar a l'Ajuntament de Tarrés, en horari d'oficina, fins el proper 20 de maig.