COMARCA
- Les Borges Blanques

L'Ajuntament de les Borges intentarà assabentar-se de possibles desnonaments

Els procuradors proporcionaran les dades de les persones en risc, si aquestes ho volen (foto: Aj. de les Borges)

L’Ajuntament de les Borges Blanques ha signat un conveni de col·laboració amb el Col·legi de Procuradors dels tribunals de Lleida a través del qual els col·laboradors judicials informaran al consistori sobre els casos de famílies o persones en situació de vulnerabilitat pendents d’un procés de desnonament o d’una execució hipotecària. L’objectiu és que l’Ajuntament, a través de la regidoria de Serveis Socials, pugui prestar assistència als afectats, especialment a través de la mediació amb les entitats bancàries per evitar els desnonaments o, si aquests ja s’han produït, facilitar-los allotjament, magatzem de mobiliari, orientació i assessorament.

L’acord, signat per l’alcalde de les Borges, Enric Mir, i el degà del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Lleida, Damià Cucurull, estableix que una vegada els procuradors proporcionin les dades d’aquestes persones en risc d’exclusió social -informació que només es facilitarà si els afectats ho autoritzen- el consistori durà a terme "les accions necessàries per millorar la situació social d’aquestes famílies".

L’alcalde creu que, d’aquesta manera, “contribuïrem a que l’estrès patit pels afectats es pugui superar de la manera més ràpida possible, sobretot en cas de presència de menors, persones grans i persones amb discapacitat, quan és especialment adient l’atenció prèvia a la situació de desnonament per manca de pagament de les rendes del lloguer, o bé per manca de pagament de l’hipoteca”.

Comissió de seguiment
El conveni també preveu la creació d’una Comissió de Seguiment formada per representants del Col·legi de Procuradors i de l’Ajuntament, que es reunirà com a mínim un cop per semestre per fer un seguiment de les accions que s’han dut a terme. L’acord té una vigència inicial fins el 31 de desembre del 2014 i és prorrogable per períodes anuals successius.

Ajuntament i entitats bancàries
L’Ajuntament de les Borges va manifestar el passat mes de febrer la voluntat de deixar d’operar amb els bancs que promoguessin desnonaments a la ciutat. Ara, amb aquest conveni a través del qual els Serveis Socials del consistori obtindran les dades dels afectats, l’Ajuntament podrà obrir un procés de mediació entre les persones afectades i el banc, i en cas que les negociacions no arribin a bon port i els desnonaments es materialitzin, el consistori estudiaria deixar de treballar amb aquestes entitats sempre i quan això no acabi ocasionant un benefici encara més gran per a l’entitat financera i un perjudici greu a les finances municipals.