COMARCA
- Les Borges Blanques

L’Oficina Jove de les Garrigues, a la xarxa d’espais juvenils de Lleida

L’oficina Jove de les Garrigues que s'ubica a les Borges Blanques és un dels immobles que inclou la primera guia d’espais juvenils de la província de Lleida, un recull dels diferents espais de titularitat municipal que formen la recent creada xarxa d’espais juvenils.

La guia, editada pel departament d’Acció Social i Ciutadania mitjançant la Secretaria de Joventut, recull en una fitxa per cada espai les dades més significatives de cada equipament per als joves, les característiques, els horaris de funcionament, els serveis,...per tal que esdevingui un referent dels recursos que els i les joves de tenen al seu abast. Així mateix, la recent aprovada Llei de Polítiques de joventut preveu la regulació mitjançant un registre específic d’aquests nous espais juvenils.

La Secretaria de Joventut ha apostat de manera decidida per fomentar la creació d’Espais Joves arreu del territori. Per la seua part, les entitats juvenils o l’ajuntament a través de tècnics de Joventut, utilitzen l’espai no només com a punt d’informació juvenil sinó també com un lloc on els més joves poden tindre de referent els no tant joves i així poden treballar per al seu municipi i col•laborar en les iniciatives de tota mena que s’hi desenvolupin.

En tota la demarcació de Lleida entre el 2007 i el 2010 s’han creat un total de 238 espais joves, més de 3.5 milions d’euros d’inversió.