COMARCA, ECONOMIA

El Consell Comarcal de les Garrigues disposa, finalment, de pressupost aprovat

L'aprovació inicial va ser al ple del 8 d'agost.

El Consell Comarcal de les Garrigues anava funcionant fins ara sense els pressupostos aprovats, cosa que s'ha fet, definitivament, a principis d'aquest mes de setembre. L'aprovació inicial es va produir al ple celebrat el 8 d'agost, però entre la publicació oficial el dia 12 i els 15 dies per a rebre possibles al·legacions, ha estat al 13 de setembre quan s'ha fet pública l'aprovació definitiva.

Segons els números exposats, ingressos i despeses pugen uns 5,3 milions. D'aquests, quasi 3 corresponen a despeses corrents en béns i serveis i 1,7 en despeses de personal. Al mateix anunci es fa una relació de les places de treballadors i treballadores de l'ens, un total de 47, de les quals n'hi ha 33 d'ocupades i la resta són vacants. Entre les vacants hi ha les de secretari i interventor.