COMARCA
- Les Borges Blanques

Concurs de 'graffitis' a les Borges

L'Ajuntament de les Borges, a través de les regidories de Joventut i Governació i amb la col·laboració de la Cooperativa "La Borgenca" de les Borges Blanques, ha obert la convocatòria del primer concurs de "graffitis" que se celebrarà en el marc de la Fira de l’Oli, que té lloc els dies 17, 18 i 19 de gener de 2014.

Els projectes, per als quals s'haurà d'haver presentat un esborrany de disseny abans del 30 de desembre, es pintaran al carrer doctor Trueta, on la cooperativa ha cedit l'espai de paret del seu edifici. El premi per als tres guanyadors és d'un lot d'oli de l'entitat.

Aquestes són les bases del concurs:

Objecte
La temàtica dels projectes és lliure amb el condicionant que en cap cas s’admetran temes que puguin resultar ofensius, que incitin a la violència, racistes o sexistes.

Participants
Poden participar-hi joves a partir dels 16 anys d’arreu de Catalunya, de forma individual o en grup.

Data de realització
Els projectes seleccionats es duran a terme el dia 18 de gener de 2014 a partir de les 10 del matí i fins les 5 de la tarda.

Espai i material
Cada participant o grup portarà els seus propis materials. L’ajuntament de les Borges Blanques finançarà una part d’aquest material per a cada projecte/disseny.

Cada participant o grup disposarà d’un espai de 6m d’ample per a la realització del grafit i/o mural. Aquest espai està ubicat al c/ Dr. Trueta (davant de l'institut Josep Vallverdú) i està cedit per la Cooperativa La Borgenca. 

Inscripcions i procés de selecció
Per poder participar al concurs, cada aspirant o grup ha de presentar un esborrany amb el disseny del seu projecte abans del dia 30 de desembre de 2013 a:

- Presencialment i en suport paper o digital a l’Oficina Jove de les Garrigues (c/ Avemaria, 14 de les Borges Blanques).

- Per correu electrònic i en suport digital a joventut@lesborgesblanques.cat

En ambdós casos, el disseny ha d’anar acompanyat d’un document amb les dades identificatives de la persona o persones participants (nom i cognoms, telèfon, adreça, edat, DNI i correu electrònic).

La comissió organitzadora s’encarregarà de fer la selecció dels projectes que finalment optaran al concurs. Un cop escollits els esbossos es comunicarà, amb prou antelació, als artistes seleccionats que es comprometran a realitzar el projecte en el dia i hora previstos.

Jurat
El jurat del concurs estarà format per representants tècnics i polítics de les regidories de Joventut i Governació, juntament amb el president de la Cooperativa La Borgenca de les Borges Blanques. El mateix dia del concurs i un cop estiguin acabats els projectes, el jurat passarà a fer les puntuacions i a valorar-los.

Premis
L’entrega de premis es farà el dia 19 de gener a l’estand de l’Ajuntament de les Borges Blanques.

1r premi: Lot d’oli de la cooperativa La Borgenca.

2n premi: Lot d’oli de la cooperativa La Borgenca.

3r premi: Lot d’oli de la cooperativa La Borgenca.

Observacions
La decisió del jurat serà indiscutible i no susceptible de recurs.

L’organització s’eximeix de qualsevol conflicte de publicació de l’obra.

L’organització es reserva el dret de modificar i adaptar les obres en funció de les necessitats i de la seva publicació en les xarxes socials i mitjans de comunicació.

El fet de participar en el concurs implica la plena acceptació d’aquestes bases.