COMARCA
- Arbeca

El conseller Llena visita les obres de millora de diversos camins d'Arbeca

El conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena, acompanyat del director dels Serveis Territorials del DAR a Lleida, Joan Gòdia, ha visitat aquest dijous les obres de condicionament i millora de diversos camins del terme municipal d’Arbeca. Aquesta actuació es troba inclosa en la mesura de desenvolupament i millora de les infraestructures agràries, la qual està cofinançada pel DAR i el fons europeu FEADER a través del Programa de Desenvolupament Rural 2007-2013.

Les obres s’han efectuat en dues fases: en una primera, s’ha realitzat les millores projectades al camí de Sanaüja (XA-08212.1), de 3.381 metres de longitud. L’arranjament s’ha dut a terme respectant el traçat existent, però aconseguint una amplada uniforme al llarg de tot el camí de 5,5 metres. En la segona fase, s’ha portat a terme les millores projectades al camí de sobre del Canal d’Urgell i al camí de sota del Canal d’Urgell (XA-08212.2). El primer té una longitud de 306 metres, i discorre en part per zona que és titularitat del Canal d’Urgell. L’arranjament s’ha realitzat mantenint el traçat i ample actual de 5,5 metres. Quant al camí de sota del Canal d’Urgell, té una longitud de 812 metres, que discorren íntegrament per zona que és titularitat del Canal d’Urgell. L’arranjament s’ha portat a terme mantenint el traçat actual, però assolint una amplada en tot el recorregut de 5 metres.

Les obres executades pel DAR, a través de l’empresa pública Regs de Catalunya SA (REGSA), es van iniciar a començaments del 2010 i han estat realitzades per l’empresa ARIDOS ROMÀ, la primera fase, i per l’empresa VOLTES SLU, la segona, sent la inversió total de les actuacions projectades mitjançant les dues fases de 527.744,58 euros.