COMARCA
- Les Borges Blanques

L'Ajuntament de les Borges treu a concurs el manteniment dels carrers

(foto: Aj. de les Borges)

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques ha aprovat el procediment d’adjudicació de les obres de reparació i manteniment de voreres i altres obres puntuals a la via pública i edificis públics per a l’any 2015. El plec de clàusules administratives i tècniques preveu l’adjudicació del servei per un import de 49.000 euros més IVA i es farà arribar a tots els paletes i contractistes del municipi amb capacitat per assumir les condicions que exigeix la licitació pública.

Una vegada rebuda la invitació per participar-hi, aquells que ho desitgin disposaran de 15 dies naturals per a presentar la seva proposta al consistori. L’alcalde Enric Mir ha manifestat que “amb aquesta fórmula aconseguim garantir el manteniment adequat dels nostres carrers i edificis públics a un preu assequible, a més de contribuir a moure l’economia local vinculada a la construcció en uns moments complicats per a tots, però per a ells especialment”.

El manteniment i la reparació també preveu actuacions de supressió de barreres arquitectòniques, reposició de petits trams de vorera i esvorancs, a més de cobrir desperfectes i arranjaments en locals de titularitat municipal.