COMARCA
- Les Borges Blanques

Un pèrit judicial xifra en gairebé 530.000 euros la quantitat que les Borges hauria de pagar pel solar de la caserna

Arran de la petició de més d’1.400.000 euros que va realitzar l’empresa constructora Augusta Desenvolupaments per les despeses derivades del solar de la Caserna de la Guàrdia Civil de les Borges, el jutjat del contenciós administratiu de Lleida va nomenar un pèrit judicial que ha xifrat en 526.290,33 euros la quantitat que el consistori hauria d’abonar en concepte d’indemnització a l’empresa (successora de Construccions Riera). D’aquests, 365.000 corresponen a l’import pagat a l’Estat per la caserna i la resta, 161.290 euros a despeses diverses (projecte bàsic, projecte d’execució, l’enderroc...) que és realment el menyscapte atribuible a l’Ajuntament. Una xifra, que queda molt lluny del que sol·licitava en un principi la constructora.

L’objectiu del pèrit era comprovar si el conjunt de despeses i inversions xifrades en 1.400.000 van ser efectuades en compliment del conveni urbanístic. En l’informe, el pèrit posa de manifest tot un seguit d’actuacions que es van dur a terme amb posterioritat a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va declarar el 4 d’abril de 2008 nuls de ple dret l’acord i el conveni. D’aquesta manera, les exclou en considerar-les “extemporànies”. A més, el pèrit determina que hi ha un excés de facturació en concepte d’honoraris del projecte que “superen els habituals de mercat”. La xifra final (526.290,33 euros) és el resultat de la diferencia entre la quantitat sol·licitada per Augusta Desenvolupaments i les despeses generades excloses pel pèrit.

D’altra banda, l’informe determina que les obres de la nova edificació es van efectuar sense la preceptiva llicència i es van iniciar “incomplint de forma manifesta i en aspectes fonamentals, disposicions d’obligat compliment” . En aquest sentit, fa referència, entre d’altres, a la manca de projecte executiu. Segons recull el pèrit, la llicència d’obres es va atorgar d’acord amb el projecte bàsic. D’acord amb la normativa urbanística existent, el projecte bàsic és un document on es defineixen d’una manera precisa les característiques de l’obra però és “insuficient per iniciar la construcció”. El projecte executiu va ser visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya el 17 d’abril de 2008 i presentat a l’Ajuntament en data del 25 d’abril de 2008, un cop ja s’havia dictaminat la sentència del TSJC.

L’alcalde de les Borges Blanques, Miquel Àngel Estradé, ha manifestat trobar-se tranquil davant d’un informe d’un pèrit judicial que “deixa clar que la pretensió de l’empresa amb la petició d’un 1.400.000 euros era descabellada”. Estradé recorda que si el recurs que el consistori va presentar rep llum verda per part del TSJC, a la quantitat final fixada pel pèrit caldrà encara descontar el valor de la caserna i les despeses de l’enderrocament de les obres iniciades i inacabades que l’Ajuntament ha quantificat 819.000 euros. Estradé insisteix que la quantitat que l’Ajuntament haurà de pagar serà “testimonial”. “Alguna cosa se’ls ha de pagar. L’Ajuntament va adquirir el solar gràcies a aquesta empresa. Si no paguessim res, es podria fir que hi ha hagut un enriquiment de l’Ajuntament sense cap cost” va manifestar Estradé, qui va aventurar-se a xifrar entre 150.000 i 200.000 el preu que podria valer el solar de la caserna.