COMARCA
- La Granadella , Sarroca de Lleida

La Granadella recupera l'antiga bassa de Sant Antoni

(foto: Aj. de la Granadella)

Durant les darreres setmanes s’han dut a terme les obres de recuperació de la bassa de Sant Antoni o bassa del Coll de la Granadella, situada a la sortida en direcció el Soleràs seguint la C-233. 

Aquesta bassa està construïda amb el sistema de pedra seca, amb les voreres empedrades i una escala de pedra que permetia accedir-hi per recollir l’aigua, i fins la construcció de la canonada d’aigua de boca l’any 1905, els granadellencs havien d’apropar-s'hi amb càntirs per proveir-se. 

Bassa recuperada a Sarroca
Fa un parell de mesos ens fèiem ressò de les obres de recuperació d'una bassa similar, feta amb el mateix sistema i per als mateixos usos, a Sarroca de Lleida. Aquell cas, a més, té la particularitat excepcional d'estar feta sobre una base d'una sola llosa enorme de pedra.