COMARCA
- Les Borges Blanques

L’Ajuntament de les Borges abona als seus treballadors la paga extra retinguda per l’Estat

(foto: Aj. de les Borges)

L’alcalde de les Borges, Enric Mir, ha signat aquest dimecres una de les últimes decisions del mandat que s'esgota: el decret per procedir a la devolució de la paga extraordinària corresponent al desembre de 2012 als funcionaris i treballadors municipals, que el Reial Decret llei 20/2012 de 13 de juliol havia ordenat retenir com a mesura per garantir l’estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, segons el govern de l’Estat.

El pagament, que es preveu que es faci efectiu aquest mateix divendres, el rebran 63 treballadors, amb un import brut a pagar per part de l’Ajuntament de les Borges de 19.727,87 euros. A més, tres treballadors públics més ja haurien cobrat la part corresponent a aquesta paga per motius de baixa laboral, excedència o per haver-la rebut en la liquidació de finalització de contracte.

L’alcalde Mir ha afirmat que “tots els companys de l’equip de govern estem molt satisfets de poder retornar la paga extraordinària als treballadors públics, ja que consideràvem del tot injusta la mesura que havia pres l’Estat espanyol. Ara evitarem que hagin de ser ells els qui acabin pagant la falta de rigor pressupostari d’altres governants”.

El decret d’alcaldia també fa esment que l’abonament es pot dur a terme "gràcies a l’informe de tresoreria que afirma que el consistori ja no té cap factura pendent de pagament a proveïdors que superi els 30 dies de termini legal; el seu pressupost general de l’exercici 2015 compleix amb l’objectiu d’estabilitat, compleix la regla de despesa i recull que el seu deute viu serà inferior al 75% dels ingressos corrents, lluny del 110% que marca com a límit la Llei reguladora de les Hisendes Locals".