COMARCA
- Bovera , Les Borges Blanques

La comarca ja compta amb tres escoles verdes

L’escola Vallmajor –de la ZER Elaia– de Bovera i el col·legi Mare de Déu de Montserrat de les Borges ja són considerades escoles verdes pels departaments de Territori i Sostenibilitat i d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que van lliurar el distintiu a 70 centres en una trobada celebrada al Cosmocaixa de Barcelona el 28 de novembre. D’aquesta manera, ja són tres les escoles de la comarca incloses en aquesta classificació, la primera de les quals va ser l’Albirka, d’Arbeca, l’any 2010.

Educació per la sostenibilitat
Ser escola verda vol dir incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre, promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn i afavorir l’intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius. Això suposa l’elaboració d’un pla de cohesió ambiental i un programa d’acció durant tres anys, que s’ha de presentar realitzat i amb les accions valorades si es vol renovar el distintiu. Una placa a l’exterior del centre també acredita la pertinença a aquest programa, nascut el curs 1998-1999.

A més, formar part d’aquesta xarxa de centres significa replantejar-se àmpliament el treball educatiu i l’organització de l’escola, i per tant, l’acceptació, per part de tota la comunitat educativa, d’uns compromisos bàsics com ara implicar el claustre (un mínim del 20% directament amb accions a les aules i amb el suport del 80%), disposar d’un comitè ambiental de centre, dissenyar i realitzar, de manera participada i amb el suport de la direcció del centre i l’aprovació del Consell Escolar, un procés de millora contínua, participar al seminari anual amb un mínim de dues persones per centre, etc.

Dels que menys
Els d’Arbeca, Bovera i les Borges són tres dels 587 centres que hi ha actualment a Catalunya amb el distintiu d’Escola Verda. Durant el curs 2014-2015, només vuit comarques tenien un o cap centre adherit i les Garrigues era la que menys en tenia de Ponent. L’Urgell en tenia onze, el Pla d’Urgell nou, la Segarra vuit, el Segrià vuit i la Noguera cinc. Una de les accions que s’emmarcaven en el programa del centre arbequí va ser els dijous sense cotxes a l’escola [v. SomGarrigues, núm. 320].