ECONOMIA

Tots els pobles de les Garrigues tenen la Finestreta Única Empresarial

Arreu de Catalunya hi estan adherits la pràctica totalitat de municipis. El de les Borges va anunciar ahir la seva adhesió.

(imatge: Canal Empresa)

Els 33 pobles de les Garrigues administratives i històriques estan adherits actualment a la Finestreta Única Empresarial (FUE), l'eina de simplificació administrativa impulsada pel govern de la Generalitat que permet als empresaris formalitzar gestions i tràmits de forma integrada, independentment de qui en sigui l'ens responsable, i prioritzant el canal electrònic. 30 dels 33 municipis garriguencs hi estan adherits almenys des de principis del 2016; Sarroca, Castelldans i Bellaguarda ho van fer al cap de poc.

Tota la comarca dóna compliment, així, a la Llei de Simplificació, que establia l'agost del 2015 com a termini als ajuntaments per adherir-s'hi. Des de llavors, 903 ho van fer; el 2016 en quedaven 69 i el 2017, 19. Amb la rebuda del distintiu que l'acredita, l'Ajuntament de les Borges va anunciar ahir la seva adhesió a la iniciativa. Al mes de maig, l'Ajuntament de l'Albi també va explicar haver rebut el distintiu.

El pla per implantar la Finestreta Única Empresarial a Catalunya va començar l'any 2011, amb la intenció de reduir les càrregues administratives a les empreses i crear un únic punt de relació amb l'Administració. Aleshores, 19 ajuntaments van ser pioners en implantar-ho, fins i tot abans de la Llei de Simplificació de 2015 i, actualment, quasi tots hi estan adherits, a falta d'incorporar l'Ajuntament de Barcelona. Junt amb la Finestreta Única, un altre pilar de la simplificació administrativa impulsada amb la Llei 16/2015 és el portal electrònic únic per a les empreses, conegut com a Canal Empresa.

A través del Canal Empresa, la FUE permet gestionar 524 tràmits relacionats amb l'activitat econòmica, un 40% dels quals es poden fer íntegrament pel canal electrònic. Segons fonts de la Generalitat, la implantació de la Finestreta Única Empresarial ha contribuït a invertir les preferències de les empreses pel que fa a tramitació electrònica: mentre el 2014 es gestionava un 37% dels expedients per via electrònica i un 63% presencialment, el 2016 es va invertir la tendència i la gestió electrònica dels expedients representava el 72% del total.