COMARCA
- Les Borges Blanques

L’Ajuntament de les Borges no podrà continuar fent ús del solar de l’antic Mercat Central

La manca d'un acord signat amb els propietaris del terreny impedeix que el consistori l'utilitzi d'aparcament i pel mercadet dels diumenges.

(foto: M.A.)

L'Ajuntament de les Borges ha retirat els senyals d'aparcament que hi havia al solar del Mercat Central, entre els carrers Catalunya i Indústria, al no tenir un acord signat amb els propietaris del terreny. No obstant això, el consistori havia estat fent ús públic del solar des de poc després de l'enderroc de l'edifici, a mitjans del 2015, bàsicament com a aparcament i per a una part de les parades del mercat dels diumenges, que l’11 de juny ja no hi eren. La intenció de l'equip de govern era disposar del recinte en usdefruit durant sis anys i, a canvi, fer-se càrrec del 50% de l'enderroc i eximir els propietaris del pagament de l'IBI. De moment n'ha assumit els costos la propietat, però el consistori ha anunciat que compensarà la part proporcional. 

Desacords des de l'inici

Les desavinences entre Ajuntament i propietaris vénen ja de la decisió municipal d'enderrocar subsidiàriament el mercat, al·legant motiu de ruïna. La majoria de propietaris no hi estava d'acord i alguns van presentar una alternativa, però no es va acceptar.